OBAVIJEST HEP-a O NESTANKU STRUJE

Elektra  Križ,  Pogona KUTINA obavještava  cijenjene  kupce el.  energije  da  će zbog  planiranih radova na elektroenergetskom  postrojenju biti privremeno  prekinuta isporuka električne energije:

-dana 05.07.2016(utorak) u vremenu od 08:00 do 15:00 sati

za naselje Lipovljani ulice:

Zagrebačka od kbr. 9-55 i od 26-104,   Kolodvorska od kbr.43-55 i od 70-96,

Svete Barbara od kbr 1-31 i od 2-34, Brace Radić, Samoborska, Željeznička, Ratarska, industrijska

-dana 05.07.2016(utorak) u vremenu od 07:30 do•08:30 sati i od 14:00 do 15:00

–dana 06.07.2016(srijeda)u vremenu od 08;00 do 15:00 sati za naselje Krivaj od kbr. 1-41 i od 2-40.

za naselje Lipovljani ulice:

Zagrebačka od kbr. 43 i 57-71 i od 106-142, Josipa Kozarca od kbr. 1-61 i od 2-60,

Kolodvorska od kbr. 1-41 i od 2-68 Antuna Starčevića od kbr. 1-59 i od 2-50,

odvojak Antuna Starčevića, Kutinska, Naftaplinska, Fratrov jarak, Kralja Tomislava. Sajmišna, Antuna Mihanovića, Stjepana Sanića, Željanska. Slavonska, Vukovarska, Kralja Zvonimira, Vinkovačka, Trg Svetog Josipa, Požeška. Našička, Voćinska , Svete Barbare kbr. 35, Kraljeva Velika i Opeke.

-dana 05.07.2016(utorak) u vremenu od 07:30 do 15:00 sati

za naselje Lipovljani, ulice:

Fratrov jarak kbr. 1 i 2, Kralja Tomislava od kbr.9-39 i od 2-30 i kbr.59, Kutinska od kbr.1-17 i od 2-30, Naftaplinska od kbr.1-3 i od 2-8 i Sajmišna kbr.31

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

obavijest HEP-a o nestanku struje

1-HEP ODS -1