Obavijest fizičkim i pravnim osobama za podnošenje zahtjeva za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

OBAVIJEST FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA

POZIVAJU SE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE  KOJE ISPUNJAVAJU UVJETIMA ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH BEZ JAVNOG POZIVA KOJE JE POGODNO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU , A ZA KOJE NISU SKLOPLJENI UGOVORI O PRIVREMENOM KORIŠTENJU, na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, DA PODNESU ZAHTJEV U ROKU OD:

 30 DANA, ODNOSNO U RAZDOBLJU OD 16. LIPNJA 2017. GODINE DO 16. SRPNJA 2017, GODINE.

ZAHTJEV SE PODNOSI AGENCIJI ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 78, i to:

  1. Fizičke i pravne osobe kojima je istekao Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koji su u mirnom posjedu istog,
  2. Koji su koristili poljoprivredno zemljište u vlasništvu države bez ugovora, o čemu dostavljaju potvrdu Općine i u mirnom su posjedu istog.

Ugovor se može sklopiti ako su fizičke i pravne osobe platile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta o čemu dostavljaju izjavu. Ugovor se sklapa na razdoblje do pet godina.

Ugovor o korištenju poljoprivrednog zemljišta  sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj: 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede  za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 53/17), skapa se sa Agencijom za poljoprivredno zemljište u Zagrebu.

Korisnici poljoprivrednog zemljišta iz točke a) dužni su plaćati naknadu u visini iznosa koja je bila ugovorena ugovorom koji je istekao, a korisnici iz točke b) dužni su plaćati naknadu u visini iznosa dvostruke početne zakupnine.

 

                OPĆINA LIPOVLJANI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OBAVIJEST FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA