Obavijest biračima o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

Sisak, 1. lipnja 2020.

Temeljem članka 6. stavka 3. Zakona o registru birača (”Narodne novine”, br. 144/12., 105/15. i 98/19.), a nastavno na Objavu biračima Ministarstva uprave, KLASA: 013-01/2001/21, URBROJ: 515-07-02/1-20-2 od 29. svibnja 2020. godine, Sisačko-moslavačka županija,

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove daje sljedeću

OBAVIJEST BIRAČIMA

Sukladno odredbi članka 24. Zakona o registru birača svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine, a u vrijeme raspisanih izbora odnosno referenduma najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma.

Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor objavljena je u „Narodnim novinama”, br. 62/20. od 27. svibnja 2020. godine, a stupa na snagu 2. lipnja 2020. godine.

Izbori na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održat će se u nedieliu, 5. srpnia 2020. godine.

Izbori na biračkim mjestima u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu održat će se u subotu 4. srpnia 2020. i u nedieliu 5. srpnia 2020. godine.

Birăči mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu svog prebivališta neposredno, putem pošte ili usmeno na zapisnik.

Pozivaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanje izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom županije koje vodi registar birača.

Također birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.

Zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu i aktivnu registraciju birači mogu izvršiti:

  • neposredno u nadležnom upravnom tijelu Sisačko-moslavačke županije koje vodi registar birača,
  • putem pošte na niže navedene adrese,
  • elektroničkim putem na e-mail adresu: registar.biraca@smz.hr, – putem aplikacije e- Građani za birače koji imaju vjerodajnice.

Na internetskoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih upravnih tijela županija odnosno Grada Zagreba.

Birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu svoga prebivališta te podnijeti zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta uz važeću osobnu iskaznicu zakliučno do sriiede 24. lipnia 2020. godine, i to

  • od 3. do 24. lipnja 2020. godine svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30-15,30 sati na sljedećim adresama:
UPRAVNI ODJEL ZA opću UPRAVU I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVESisak, Stjepana i Antuna Radića 36 (soba broj 10)044/500-033 044/500-031
MATIČNI URED PETRINJAPetrinja, Ivana Gundulića 2044/500-153
MATIČNI URED DVORDvor, Trg bana Josipa Jelačića 10044/500-149
MATIČNI URED KUTINAKutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27044/500-111
MATIČNI URED HRVATSKA KOSTAJNICAHrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1044/500-143
MATIČNI URED GVOZDVrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6044/881-015
MATIČNI URED TOPUSKOTopusko, Trg bana Josipa Jelačića 1044/500-179
MATIČNI URED GLINAGlina, Trg bana Josipa Jelačića 3044/500-177
MATIČNI URED NOVSKANovska, Trg dr. Franje Tuđmana 2044/500-131

U nedieliu 5. srpnia 2020. godine, na dan održavanja izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, raditi će se neprekidno u vremenu od 07 00 do 19 00 sati radi izdavanja POTVRDA ZA GLASOVANJE (članak 57. Zakona o registru birača) biračima koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz zaključenog popisa birača.