Vrtić je započeo s radom u rujnu 1988.godine kao područni vrtić dječjeg vrtića “Radost” Novska.

1997.godine Odlukom općinskog vijeća ,općina Lipovljani postaje osnivač Predškolske ustanove Lipovljani.

Poštujući načelo da je sretno djetinjsvo pravo svakog djeteta kao nezamjenjivo i jedinstveno razdoblje u životu, u našem vrtiću nastojimo osigurati uvjete za cjelovit razvoj intelektualnih,scioemocionalnih,tjelesnih i duhovnih potencijala djeteta u uvjetima izvanobiteljskog odgoja.
DJEČJI VRTIĆ ISKRICA
Ante Starčevića 1
44322 Lipovljani

tel/fax: 044/676-003
e-mail:   vrtic.lipovljani@gmail.com  


IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA „ISKRICA“ LIPOVLJANI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

izvjesce-o-realizciji-godisnjeg-plana-i-programa-za-2015-2016-dv-iskrica-lipovljani

kurikulum-dv-iskrica-2016-2017 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu-vrtić 

Godisnje_izvjesce-vrtićDJEČJI VRTIĆ ISKRICA

Ante Starčevića 1

Lipovljani

KUĆNI RED

OBVEZE  VRTIĆA  I  RODITELJA:

  1. Radno vrijeme utvrđeno je prema potrebama roditelja i mogućnostima vrtića:

od 6,00 sati  do 16,00  sati

svakim radnim danom osim subote i državnih blagdana. U vremenu od 6,00 do 7,00 sati dijete prima dežurna odgajateljica, a zatim ga preuzima odgajateljica njegove skupine. Isto tako popodne od 15,30 do 16,00 sati dijete boravi s dežurnom odgajateljicom.

2.   Roditelji dovode djecu u vrtić prema potrebi, a najkasnije do 9,00 sati radi sigurnosnih razloga i pravodobnog uključivanja djeteta u odgojno-obrazovni proces.

Djecu u vrtić dovode i odvode roditelji, a u slučaju spriječenosti druga punoljetna osoba uz obveznu pismenu izjavu roditelja.

– Roditelji su obvezni kod dolaska predati dijete isključivo odgajateljici, a kod odlaska javiti se odgajateljici.

– Roditelji su dužni u vrtić dovoditi zdravo dijete, bez simptoma bolesti ili ozljede,a nakon završetka liječenja predati odgajateljici liječničku potvrdu da je dijete zdravo.

– Roditelj je obvezan javiti u vrtić o pojavi bolesti djeteta, a osobito zaraznih bolesti, radi provedbe brzih zaštitnih mjera.

– Roditelj je obvezan javiti u vrtić svaku promjenu mjesta prebivališta ili brojeve telefona i mobitela radi mogućnosti hitne komunikacije.

– U slučaju ne dolaska po dijete dulje od radnog vremena vrtića odgajatelj će telefonom kontaktirati roditelja, a u slučaju  nemogućnosti komunikacije dežurni odgajatelj će obavijestiti ravnateljicu, a zatim prema Uputama u podsjetniku u rizičnim situacijama poduzimaju zakonske mjere i obavještavaju nadležne institucije kako slijedi:

1.      Centar za socijalnu skrb

2.      MUP – Policijsku postaju Novska

ŠTO MOŽEMO UNAPRIJEDITI DA NAŠA DJECA BUDU SIGURNIJA  I  SRETNIJA ?

  1. Kod preuzimanja djeteta razmijenite s odgojiteljicom samo kratke i bitne informacije, jer odgojiteljica mora biti posvećena drugoj djeci.

Vrijeme za cjelovite i duže informacije s uvidom u postignuća Vašeg djeteta dogovorite unaprijed s odgojiteljicama-individualni razgovor.

Za vrijeme boravka djece na igralištu s odgojiteljicom nemojteostajati u igri s djecom. Nazočnost velikog broja djece i odraslih zbunjuje i otežava nadzor nad djecom.

2.      U vrtić nije dozvoljeno donošenje opasnih i vrijednih igračaka i predmeta; žvakaće i sl. Za vrijedne predmete vrtić ne može preuzeti odgovornost.

3.      Kod ulaska i izlaska iz vrtića obavezno zatvarajte vrata na igralištu i vrtiću.

H V A L A

KUĆNI RED