Općina obuhvaća područje naselja: Kraljeva Velika, Krivaj, Lipovljani i Piljenice.

Dan općine je 19. ožujka.

 

Općina Lipovljani nalazi se u slavonskom dijelu županije, a prostire se na 111,4 km 2 .

U četiri naselja živi 4.193 stanovnika u 1.229 domaćinstava Uz većinsko hrvatsko stanovništvo na području općine žive i pripadnici desetak nacionalnih manjina.

 

Na području općine Rimokatolička župa sv. Josipa u kojoj je župnik Darijo Šimić i crkvi Bezgrešnog začeća svete Ane u Lipovljanima,  02. 08. 2009. godine svoju prvu liturgiju odslužio je novi župnik  lipovljanske župe o.Vasyl Kren.

Dekretom broj 321/2009 od 24. 07. 2009. imenovan upraviteljem župe Bezgrešnog Začeća Sv. Ane u Lipovljanima.”

.

Uz šumarstvo, eksploataciju nafte i plina, drvnu i tekstilnu industriju, prijevozništvo, trgovinu, obrtništvo i ribnjačarstvo , stanovnici se bave i poljoprivredom, a znatan broj radi u Petrokemiji i Kutini.Na cijelom području općine značajni potencijali su za razvoj lovnog, ribolovnog i seoskog turizma, poradi bogatstva hrastovim šumama i vode u neposrednoj blizini Parka prirode Lonjsko polje.Općina je dobro povezana cestovno i željeznicom s okolnim gradovima i općinama.

 

U općini djeluju Osnovna škola Josip Kozarac, Dječji vrtić, Ambulanta, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Knjižnica, Poštanski ured, Privredna banka, Veterinarska stanica, Željeznički kolodvor,  i  općinsko komunalno poduzeće LIP-KOM.

 

Područje općine potpuno je pokriveno električnom i telefonskom, a većim dijelom i plinskom mrežom , dok je tek manji dio pokriven sustavom odvodnje i kanalizacijom. U 2005. godini završena je prva faza općinskog vodoopskrvom sustava u duzini 12 km. Zbrinjavanje otpada je organizirano. Ceste su preko 90% asfaltirane.

Društveni život je razvijen a na području općine djeluju: UDVDR, KUD Lipa, pjevački zbor Lira, KPDU Karpati, Matica Slovačka, Češka beseda, Udruge žena Krivaj, ruže iz Lipovljana, Veličanke iz Kraljeve Velike, Mlinarice iz Piljenica, DND Tena, Plesno-navijačka skupina Iskrice, nogometni klubovi Slavonac, Stari Grad i Croatia, Rukometni klub , Šahovski klub, Lovačka udruga i Ribička udruga.

 

Protpožarna zaštita sa 120-godišnjom tradicijom je organizirana u nekoliko DVD-a: Lipovljani, Kraljeva Velika, Krivaj i Piljenice, a svi su objedinjeni u VZO Lipovljani.

-adresa: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani,
-telefon: 044/676-004,
-faks: 044/611-214,