O D L U K A o odobravanju sredstava za financiranje /sufinanciranje programa/projekata za zadovoljavanje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2020. godini

Lipovljani, 11. ožujka  2020. godine

Na temelju članka  41. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 , 28/14, 4/18, 9/18 ispr.), članka 29. Stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15) i članka 8. stavka 3. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 4/16), Općinski načelnik Općine Lipovljani na Prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata  u 2020. godini  donosi

O D L U K U

o odobravanju sredstava za financiranje /sufinanciranje programa/projekata za zadovoljavanje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2020. godini

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv  Općine Lipovljani za predlaganje programa i projekata  za zadovoljavanje javnih potreba  koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2020. godini, objavljen dana 21. siječnja 2020.  godine.

II.

U 2020. godini iz Općinskog proračuna Općine Lipovljani u okviru navedenog Javnog poziva, financirat/sufinancirat će se  programa/projekata.

Sveukupno planirana sredstva za financiranje projekata udruga u 2020. godini su u ukupnom iznosu od 676.500,00 kuna.

Sredstva koja se dodjeljuju u 2020.godini za programe udruga su kako slijedi:

Udruge kultura ukupno dodijeljena sredstva u 2020. godini u iznosu od 180.000,00 kuna

R.B UDRUGA NAZIV PROGRAMA OSTVARENI ODOBRENA
BODOVI SREDSTVA U KN
KULTURA
1 ČESKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Nastup u Češkoj Republici 83 12.500,00
2 ČESKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Nastupi na danima čeha u Prijedoru i Banja Luci 72 6.000,00
3 ČESKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Dan češke kulture u Lipovljanima 86 3.000,00
      Ukupno: 21.500,00
         
1 KPD KARPATI LIPOVLJANI Kulturna manifestacija-večer ukrajinske pjesme i plesa 73 4.000,00
2 KPD KARPATI LIPOVLJANI Kulturni amaterizam-pjevanje ukrajinskih pjesama 76 6.000,00
3 KPD KARPATI LIPOVLJANI Kulturni amaterizam-prikaz ukrajinskih plesova 74 7.500,00
      UKUPNO 17.500,00
1 KUD LIPA LIPOVLJANI Autobusni prijevoz za nastupe 75 14.000,00
2 KUD LIPA LIPOVLJANI Manifestacija 15. dani KUD-a Lipa Lipovljani, 10. susreti dječjih skupina 85 14.000,00
3 KUD LIPA LIPOVLJANI Troškovi voditelja i koreografa 84 26.000,00
      Ukupno: 54.000,00
1 MATICA HRVATSKA LIPOVLJANI Pjesnički susreti „Rijeka, šuma, nebo“ 75 2.000,00
2 MATICA HRVATSKA LIPOVLJANI Mjesec hrvatske knjige 73 6.500,00
      UKUPNO 8.500,00
1 MATICA SLOVAČKA LIPOVLJANI Slovačka etno kuća -tekuće održavanje, popravci 77 2.000,00
2 MATICA SLOVAČKA LIPOVLJANI Ljetna radionica slovačkog folklora i radionica tradicijskih zanata 81 4.000,00
3 MATICA SLOVAČKA LIPOVLJANI Stručno putovanje „Tragom naših predaka“ suradnja između MS
 Lipovljani i partnera u Slovačkoj
61 11.500,00
      UKUPNO: 17.500,00
1 PJEVAČKI ZBOR LIRA LIPOVLJANI Redovan rad MPZ Lira Lipovljani 76 14.000,00
      UKUPNO: 14.000,00
1 UDRUGA OSI KUTINA Zajednička sreća je najveća 76 3.500,00
      UKUPNO 3.500,00
         
1 UDRUGA UMIROVLJENIKA Sportski susreti udruga umirovljenika  SMŽ 84 2.000,00
2 UDRUGA UMIROVLJENIKA 11. memorijalni sportski susret udruge Općine Lipovljani  „Miroslav Horvat 70 5.000,00
3 UDRUGA UMIROVLJENIKA Rad udruge  umirovljenika Općine Lipovljani 75     5.000.00
      UKUPNO 12.000,00
1 UDRUGA SLIJEPIH GRADA KUTINA Svjetlo na našem putu 76 6.000,00
      UKUPNO: 6.000,00
1 UDRUGA ŽENA MLINARICE PILJENICE Uređenje okoliša  i cvjetnih gredica u 2020.g. 71 1.000,00
2 UDRUGA ŽENA  MLINARICE PILJENICE Literarni i likovni zbornik piljeničkih učenika, mama i baka 69 3.500,00
3 UDRUGA ŽENA MLINARICE PILJENICE Ivanje 2020.g. 76 5.000,00
      UKUPNO: 9.500,00
1 UDRUGA ŽENA RUŽE LIPOVLJANI Obilježavanje 25. godišnjice rada udruge, sa aktivnostima obilj. Cvjetnice,
dana kruha, Lipovljanski susreti, redovan rad
74 15.000,00
      UKUPNO: 15.000,00
1 UDRUGA INVALIDA RADA KUTINA Socijalnim uslugama do bolje kvalitete života osoba
 s invaliditetom u lokalnoj zajednici
65 1.000.00
      UKUPNO: 1.000,00

Udruge u sportu ukupno dodijeljena sredstva u 2020. godini u iznosu od 235.000,00 kuna

  SPORT      
1 KUGLAČKI KLUB SLAVONAC LIPOVLJANI Sudjelovanje u sportskom natjecanju-kuglanje 74 40.000,00
      UKUPNO 40.000,00
1 LOVAČKO DRUŠTVO SRNJAK LIPOVLJANI  Troškovi upravljanja lovišta 72 12.000,00
2 LOVAČKO DRUŠTVO SRNJAK LIPOVLJANI Troškovi manifestacija na području Općine Lipovljani, dan općine,
Lipovljanski susreti, Rokovo u Krivaju, Advent
76 15.000,00
      UKUPNO 27.000,00
1 NK STARI GRAD KRALJEVA VELIKA Obnova prostorija kluba , gradnja nadstrešnice i kupnja kosilice 74 14.000,00
2 NK STARI GRAD KRALJEVA VELIKA Program redovnih aktivnosti za rad kluba 74 9.000,00
3 NK STARI GRAD KRALJEVA VELIKA Obveze prema nogometnim sjedištima, kotizacija delegati i suci 78 12.000,00
      Ukupno: 35.000,00
1 Plesno -navijačko-akrobatski klub „Iskrice“ Odlazak na međunarodna natjecanja Inter Dance fest u
Sarajevu i Chrismas Cheer Cup u Beču
78 13.000,00
      UKUPNO 13.000,00
         
1 ŠNK SLAVONAC LIPOVLJANI Financiranje 2. ŽNL-seniori   35.000,00
2 ŠNK SLAVONAC LIPOVLJANI Malonogometni turniri i redovan rad kluba   35.000,00
3 ŠNK SLAVONAC LIPOVLJANI Financiranje škole nogometa natjecanja za pogone: prstići,
limači, mlađi pioniri, stariji pioniri, juniori
  20.000,00
      UKUPNO 90.000,00
         
1 ŠRD ŠARAN LIPOVLJANI Poribljavanje voda na kojima gospodari ŠRD Šaran Lipovljani,
natjecanje „lov ribe udicom na plovak“
76 10.000,00
2 ŠRD ŠARAN LIPOVLJANI Revizija plana upravljanja voda na kojima gospodari ŠRD Šaran KLipovljani 80 10.000,00
3 ŠRD ŠARAN LIPOVLJANI Sudjelovanje u lipovljanskim događanjima
 (Lipovljanski susreti, Josipovo, advent)
84 10.000,00
      UKUPNO 30.000,00

Ukupno dodijeljena sredstva za sakralne objekte u iznosu od 200.000,00 kuna               

SAKRALNI OBJEKTI  
1 ŽUPA SVETOG JOSIPA LIPOVLJANI Konzervatorsko restauratorski zahvati na glavnom oltaru u
 crkvi sv. Josipa u Lipovljanima II faza
87 140.000,00
2. ŽUPA SVETOG JOSIPA LIPOVLJANI Projekt rasvjete  u lađi crkve-2 faza 86 60.000,00
      UKUPNO   200.000,00

Ukupno odobrena sredstva za udruge domovinskog rata u ukupnom iznosu od 26.500,00 kuna.   

UDRUGE DOMOVINSKOG RATA
1 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA Dan hrvatskih branitelja Općine Lipovljani 72 10.000,00
DOMOVINSKOG  RATA OGRANAK LIPOVLJANI
2 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA Sudjelovanje u obilježavanju značajnih datuma srodnih
udruga i prijevoz za spomen na hrvatske branitelje
73 6.500,00
DOMOVINSKOG RATA OGRANAK LIPOVLJANI
3 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA Resocijalizacija hrvatskih branitelja-redovan rad 69 10.000,00
DOMOVINSKOG RATA OGRANAK LIPOVLJANI
      UKUPNO 26.500,00

Sa udrugama kojima su odobrena sredstva zaključit će se ugovor kojeg u ime Općine Lipovljani potpisuje Općinski načelnik.

III.

Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana objave na web stranici Općine Lipovljani. www.lipovljani.hr

U Lipovljanima,  11. ožujka 2020. godine

                                                                                              Općinski načelnik

                                                                                               Nikola Horvat