DOKUMENTI 2018.

26.03.2019.-odluke-6. sjednica vijeće

28.05.2018-odluke-7. sjednica vijeće 

05.07.2018-odluke-9. sjednica vijeće  

06.09.2018-odluke-10. sjednica vijeća 

05.10.2018-odluke-11. sjednica vijeća

DOKUMENTI 2017.

vijeće 5. odluke 29.01.2018

vijeće 4.-19.12.2017.odluke

odluke sa 3. sjednice OV OL_listopad 2017

izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje,zakupa 

izvješće o agrotehničkim mjerama za 2016.g.

31.07.2017-vijeće 2.odluke

11.07.2017.-vijeće1


Sjednica 25 – 08.03.2017 


DOKUMENTI 2016.

Sjednica 24 – 15.12.2016

odluke-25-10-2016-vijeće-22

odluke-05-10-2016-vijece-21

odluke-15.7.2016.-vijeće-20

odluke-24.5.2016.-vijeće-19

odluke-1.3.2016.-vijeće-18. sjednica

 


 

DOKUMENTI 2015.

odluke-21.12.2015.vijeće_17

odluke-30.09.2015.vijeće_16

odluke-9.07.2015.vijeće_15

odluke14-vijeće04.05.2015.g

vijeće 12_odluke06.03.2015


 DOKUMENTI 2014.

odluke19.12.2014. vijeće11

25studeni2014-vijeće10

Odluke sa 9. sjednice vijeća10.2014

odluke vijeće 8-11.7.2014

odluke_vijeće-7_5.2014

ODLUKE 6.sj.2014.vijeće


 

Dokumenti 2013.

sve_odluke-sj-5-12.2013

Odluke-4. sjednica vijeća-27.11.13. 

 

  Naslov Kategorija Veličina (Kb) Opis
  VIJEĆE 27. pdf 1.657,62 odluke
  PUM-Lipovljani-2013-web2 .pdf 6.032,62 Preuzmite i pogledajte brošuru ‘Proračun u malom’ Općine Lipovljani, u kojoj je opisano što se radilo u proteklih četiri godine uz financijski prikaz, što se trenutno radi, te plan za naredne četiri godine.

Dokumenti vijeće 2012

  Naslov Kategorija Veličina (Kb) Opis
  PRORAČUN 2012 -2014 POSEBNI DIO pdf 494,07 PRORAČUN 2012 -2014 POSEBNI DIO
  PRORAČUN 2012-2014 OPĆI DIO pdf 117,04 PRORAČUN 2012-2014 OPĆI DIO
  Vijece20 odluke. pdf 185,03 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lipovljani koja je održana 17. veljače 2012. godine
  odluke vijeće 21 pdf 124,97 odluke vijeće 21-12. ožujka 2012
  prostorni plan odluka OL pdf 640,77 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LIPOVLJANI.
  ODLUKA BLATNJAČA pdf 401,93 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE BLATNJAČA.
  ODLUKA HATNJAK .pdf 394,99 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE HATNJAK
  Odluke vijece22 pdf 262,76 Sjednica vijeća-22
  IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011 pdf 332,72 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Opći i Posebni dio 2011.pdf
  2 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012 pdf 698,90 2 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2012 OPĆI i POSEBNI DIO.pdf
  IZVRŠENJE FIN. PLANA ZA 2011 VRTIĆ pdf 235,59 IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2011 VRTIĆ.pdf
  ODLUKA-VIŠAK PRIHODA 2011. pdf 67,29 O D L U K A o raspodjeli viška i pokriću manjka prihoda za 2011.g.
  BILJEŠKE 12 2011 OPĆINA pdf 1.144,45 Bilješke uz godišnje financijske izvještaje 2011.g.
  vijeće 23 pdf 75,85 15.08.2012.- odluka o subvencioniranju prijevoza učenika
  vijeće 24 pdf 219,58 vijeće 24 odluke 05.10.2012.
  vijeće 25 pdf 91,18 -16.11.2012- odluka- stipendije, odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine polj., hatnjak osnivanje zone
  odluke vijeće 26 pdf 3.234,43 odluke vijeće 26

Dokumenti vijeće 2009 – 2012

  Naslov Kategorija Veličina (Kb) Opis
  vijeće 01- 15 lipnja 09. pdf 180,08 Odluke sa 1. sjednice Vijeća Općine-15 lipnja 09
  vijeće 02- 02 srpnja 09 pdf 107,90 Odluke sa 2. sjednice Vijeća Općine-02 srpnja 09
  vijeće 3- 29 srpnja 09 pdf 182,65 Odluke sa 3. sjednice Vijeća Općine- 29 srpnja 09
  vijeće 4- 05.10. 2009 pdf 191,85 Odluke sa 4. sjednice Vijeća Općine- 05. listopada 2009. godine
  OBRAČUN PRORAČUNA 2008 pdf 188,69 OBRAČUN PRORAČUNA Od 01.01.2008 do 31.12.2008
  OBR. PRORAČUNA 2008 OPĆI DIO pdf 313,78 Općinsko vijeće općine Lipovljani na sjednici održanoj 29.srpnja 2009.g. donosi OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2008.G. OPĆI DIO
  OBRAČUN PRORAČUNA 0609 pdf 156,56 Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 5.listopada 2009.g. donijelo je OBRAČUN PRORAČUNA 0609.
  OPĆI DIO OBR.PROR.0609 pdf 94,99 Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 5.listopada 2009.g. donijelo je OPĆI DIO OBR.PROR.0609
  odluka o subvencioniranju prijevoza učenika pdf 52,88 Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 05. listopada 2009. godine donijelo je O D L U K U o subvencioniranju prijevoza učenika za 2009.-2010.g
  vijeće 5.-16 i 23. studenog 2009. pdf 102,48 Odluke sa 5. sjednice Vijeća Općine- 16 i 23. studenog 2009. godine
  OPĆI DIO REBALANS 2009. pdf 159,11 Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 23.studenog 2009.g.donijelo je Rebalans Općinskog proračuna za 2009.- OPĆI DIO
  REBALANS konačna verz. pdf 226,19 Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 23.studenog 2009.g.donijelo je Rebalans Općinskog proračuna za 2009.- u posebnom dijelu Proračuna
  OPĆI DIO PRORAČUNA2010-2012. pdf 162,51 Općinski Proračun Općine Lipovljani za 2010.-2012. godinu,
  PRORAČUN za 2010. godinu pdf 208,82 Općinski Proračun Općine Lipovljani za 2010.godinu
  odluka o izvršenju proračuna za 2010.g pdf 135,46 Odluka o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2010. godinu,
  lip-kom promjena društva. pdf 72,52 izmjene i dopune Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Lipovljani
  Deratizacija 2010. pdf 65,62 Program predstavlja minimum potrebnih mjera obvezatne preventivne dezinfekcije dezinsekcije i deratizacije na području Općine Lipovljani
  Upitnik POS doc 26,11 ANKETNI UPITNIK O STAMBENIM POTREBAMA PUTEM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE – POS
  Anketa POS pdf 52,36 Ispitivanje o mogućnostima sudjelovanja građana u „Programu društveno poticane stanogradnje“
  Nove cijene.Lip-Kom pdf 168,53 Nove cijene komunalnih usluga u 2010. god.
  vijeće 6 -07.12.2009. pdf 71,80 vijeće 6 dnevni red
  vijeće 7- 21.12.2009. pdf 52,36 Donošenje Općinskog Proračuna Općine Lipovljani za 2010.-2012. godinu,
  vijeće 8- 05.ožujka 2010 pdf 252,55 Odluke- vijeće 8- 05.ožujka 2010..pdf
  vijeće 9 -26.05.2010. pdf 188,88 odluke-vijeće 9 -26.05.2010..
  Izvršenje proračuna za 2009. pdf 222,49 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2009.G
  Opći dio izvršenja proračuna za2009. pdf 199,66 OPĆI DIO-GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2009.G
  Bilješke-obračun proračuna 2009.pdf pdf 648,13 BILJEŠKE-OBRAČUN PRORAČUNA 2009.pdf
  J A V N I N A T J E Č A J zakup. pdf 100,29 J A V N I N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani
  obrasci ponude za zakup. doc 72,70 PONUDA NA Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani
  Popis čestica za ponudu, 5godina. pdf 508,37 Popis katastarskih čestica na Natječaju za zakup 5.g.na području Općine Lipovljani
  Popis čestica za ponudu,20godina. pdf 402,05 Popis katastarskih čestica na Natječaju za zakup 20.g. na području Općine Lipovljani
  Skica zakupa na 5 godina. pdf 271,05 Skica Tehnoloških cjelina zakupa na 5 godina.
  Skica zakupa na 20 godina pdf 154,49 Skica Tehnoloških cjelina zakupa na 20 godina.
  vijeće 10-od-26.srpnja 2010. pdf 206,08 Odluke vijeće 10-od-26.srpnja 2010.
  REBALANS OPĆIDIO-2010 .pdf 154,99 I IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2010.G.OPĆI DIO
  REBALANS_USVOJENI_26.07_2010. pdf 216,20 I IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2010.G.
  vijeće-11- 20. rujna 2010. pdf 168,50 Odluke sa 11 sjednice vijeća od 20. rujna 2010.
  POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE OPĆI DIO .pdf 424,18 POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2010.G.
  POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE POSEBNI DIO 1.1.-30.6.10. pdf 195,98 POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2010.G. POSEBNI DIO
  2 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 29.11. 2010. pdf 425,36 2 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI OPĆI DIO
  2 izmjene i dopune proračuna posebni dio 29.11.2010 pdf 573,25 2 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI POSEBNI DIO
  odluka o izvršenju proračuna pdf 135,54 O D L U K A o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2011. godinu
  OPĆI DIO pdf 378,28 PRORAČUN OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2011-2013.GODINU
  POSEBNI DIO pdf 499,05 PRORAČUN 2011-2013 usvojen 20.12.10.
  Vijeće16.odluke pdf 283,29 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani održane 26. svibnja 2011. godine
  Vijeće18.odluke pdf 251,81 Vijeće18.odluke održane 10. listopada 2011.
  vijeće 19_Odluke pdf 1.610,52 vijeće 19_Odluke 19. Prosinac 2011.godine

Dokumenti vijeće 2006 – 2009.

  Naslov Kategorija Veličina (Kb) Opis
  Odluka o donošenju prostornog plana pdf 598,33 Odluka o donošenju prostornog plana Općine Lipovljani
  Prostorni plan-pročišćeni pdf 1.643,80 Prostorni plan Općine Lipovljani – novi pročišćeni tekst 16.04.08.godine
  Vijeće 18 pdf 137,82 Odluke sa 18. sjednice Vijeća Općine
  Vijeće 19 pdf 127,23 Odluke sa 19. sjednice Vijeća Općine
  sjednica-vijeće 20-22i29.04.08. pdf 189,34 Odluke sa 20. sjednice Vijeća Općine
  sjednica-vijeće 21-11.06.08. pdf 107,75 Odluke sa 21. sjednice Vijeća Općine
  stipendiranje pdf 86,23 Pravilnik o stipendiranju studenata Općine Lipovljani
  subvencioniranje premije osiguranja usjeva pdf 72,35 O D L U K A o ostvarivanju prava na subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada
  Statut i poslovnik o radu općine Lipovljani pdf 201,26 SLUŽBENI VJESNIK-Statut i poslovnik o radu općine Lipovljani-15.12.2001
  konstituiranje savjeta mladih pdf 133,92 Konstituiranje savjeta mladih Općine Lipovljani, -izbor predsjednika i Poslovnik o radu
  sjednica-vijeće 22-16.07.08. pdf 116,91 Odluke sa 22. sjednice Vijeća Općine
  OBRAČUN PRORAČUNA 2007 pdf 205,24 Obračun Proračuna Općina Lipovljani Posebni Dio Od 01.01.2007 Do 31.12.2007
  ObračunOPĆI DIO 2007 pdf 128,80 Obračun Proračuna Općina Lipovljani Opći Dio Od 01.01.2007 Do 31.12.2007
  OPĆI DIO PRORAČUN 2009 pdf 139,27 Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici odrţanoj 19.prosinca 2008.g. Donijelo je PLAN PRORAĈUNA ZA 2009.G. OPĆI DIO
  POSEBNI DIO PRORAČUN 2009. pdf 171,98 OPĆINA LIPOVLJANI PLAN PRORAĈUNA ZA 2009.G. POSEBNI DIO
  odluka o izvršenju proračuna pdf 131,65 Ovom se odlukom uređuje način izvršenja Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2009.
  Povjerenstvo za informiranje pdf 69,57 ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za informiranje
  sjednica-vijeće 23-10.10.08. pdf 145,88 Odluke sa 23. sjednice Vijeća Općine-10.10.08.
  sjednica-vijeće 24- 04.12.08. pdf 80,35 Odluke sa 24. sjednice Vijeća Općine-04.12.08.
  sjednica-vijeće 25-19.12.08. pdf 149,09 Odluke sa 25. sjednice Vijeća Općine-19.12.08.
  sjednica – vijeće 26- 05 ožujak 09. pdf 76,99 Odluke sa 26. sjednice Vijeća Općine-05 ožujak 09.