NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE LIPOVLJANI

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 16/08, 4/10, 43/11), Općinsko vijeće  Općine Lipovljani  raspisuje

N A T J E Č A J

Za dodjelu stipendija studentima na području Općine Lipovljani

 1. Predmet ovoga natječaja je dodjela stipendija studentima s područja Općine Lipovljani
 2.  Dodjeljuju se  četiri  stipendije deficitaran kadar i to:
 • Medicinski fakultet (doktor medicine) jedna stipendija,
 • Diplomski studij bibliotekarstva- jedna stipendija,
 • Veterinarski fakultet- jedna stipendija,
 • Agronomski fakultet – jedna stipendija.

Po ovom kriteriju će se vršiti bodovanje sukladno Pravilniku.

3.  Pravo sudjelovanja u natječaju imaju redovni studenti  koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

–     da su državljani Republike Hrvatske,

–     da imaju prebivalište na području Općine Lipovljani najmanje deset godina ,

–     da stipendiju ne primaju po nekom drugom osnovu,

4.  Korisnicima  stipendije kojima se stipendija dodijeli na temelju ovoga natječaja pravo na isplatu stipendije počinje teći u mjesecu nakon potpisivanja ugovora.

Mjesečni iznos stipendije je  700,00 kuna  i ne isplaćuje se za mjesece srpanj i kolovoz.

Za akademsku godinu 2014./15. početak isplate stipendije je prvi naredni mjesec nakon potpisivanja ugovora.

5.  Postupak dodjele stipendije, kriteriji za dodjelu stipendije, kao i prava i obveze korisnika stipendije  utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju studenata Općine Lipovljani.

6.  Prijave na natječaj dostavljaju se  u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Lipovljani, Jedinstveni upravni odjel, Trg hrvatskih branitelja 3, s naznakom « za natječaj za dodjelu stipendija studentima».Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u razmatranje.

7.  Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

 • životopis,
 • potvrdu o redovnom upisu na fakultet akademske godine 2014./15.i presliku indeksa,
 • Potvrdu o prebivalištu iz koje će biti vidljivo da je prebivanje studenta   deset godina na području Općine Lipovljani, (Policijska postaja Novska),
 • presliku osobne iskaznice,
 • potvrda o mjesečnim prihodima zaposlenih članova domaćinstva za prethodnu godinu,
 • potvrda porezne uprave o visini dohotka,
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o ne primanju stipendije iz drugih izvora,
 1. Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinsko vijeće Općine Lipovljani, a svi sudionici natječaja bit će obaviješteni  o izboru korisnika stipendije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
 1.    Za sve dodatne informacije  u vezi ovog natječaja zainteresirani se mogu obratiti    Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani  u radnom vremenu od 7,30 do 15,30 sati , na adresi Trg hrvatskih branitelja 3 ili na telefon 676 004, 635 602.

OPĆINA LIPOVLJANI

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednica

Anka Doležal v.r.

natječaj 2014 stipendije

Odluka o dodijeli stipendija 2014.