Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Općine Lipovljani

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 16/08, 4/10, 43/11), Općinsko vijeće  Općine Lipovljani  raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima na području Općine Lipovljani

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Općine Lipovljani