NATJEČAJ : Opremanje knjižnice i čitaonice u Lipovljanima

Na osnovu Pravilnika o provedbi nabave bagatelne vrijednosti Općine
Lipovljani, Naručitelj Općina Lipovljani objavljuje Javni poziv za
dostavu ponuda za nabavu opreme za knjižnicu i čitaonicu  u
Lipovljanima .

Rok za dostavu ponuda je 14.07.2014. do 12.00 sati

shema opremanja knjiznice (1)

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

KNJIŽNICA LIPOVLJANI – PONUDBENI TROŠKOVNIK