NATJEČAJ : IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA (Požeška, Slavonska, Vukovarska, Vinkovačka i ulica K. Zvonimira) u naselju Lipovljani)

Na osnovu Pravilnika o provedbi nabave bagatelne vrijednosti Općine Lipovljani, Naručitelj Općina Lipovljani objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA (Požeška, Slavonska, Vukovarska, Vinkovačka i ulica K. Zvonimira) u naselju Lipovljani)

Rok za dostavu ponuda je 15.07.2014. do 14.00 sati

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Troškovnik radova – izv. održavanje cesta Lipovljani(1)