NATJEČAJ : Građevinsko, obrtnički i instalaterski radovi za dovršenje kata knjižnice u Lipovljanima za provedbu programa predškolskog odgoja (VI faza)

Na osnovu Pravilnika o provedbi nabave bagatelne vrijednosti Općine Lipovljani, Naručitelj Općina Lipovljani objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za Građevinsko, obrtničke i instalaterske radove za dovršenje kata knjižnice u Lipovljanima za provedbu programa predškolskog odgoja (VI faza)

Rok za dostavu ponuda je 15.07.2014. do 12.00 sati

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK KNJIŽ. VI FAZA