NASTAVAK REKONSTRUKCIJE TRGA SV. JOSIPA I TRGA HRVATSKIH BRANITELJA

Izvođač radova, tvrtka Kapitel d.o.o. iz Ivanić Grada, koja je izvršila I. fazu radova na projektu rekonstrukcije Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima, kroz tjedan dana nastavit će s realizacijom ovog veoma zahtjevnog projekta te započeti s radovima 2. faze rekonstrukcije.

Nakon provedenog postupka javne nabave, na temelju koje je pristigla samo jedna ponuda, tvrtke Kapitel d.o.o., ista je prihvaćena te je Općina Lipovljani s izvoditeljem radova sklopila Ugovor vrijedan 1.089.221,94 kn.

U nastavku rekonstrukcije prvo će se izvršiti iskop stare ceste od Pekare pa sve do Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani, nakon čega će se krenuti u izradu posteljice, slivnika te postavljanje rubnjaka. Nakon što se napravi kompletna priprema za asfaltiranje, prvo će se asfaltirati nosivi sloj od križanja sa Sajmišnom ulicom pa do knjižnice, nakon čega će se cijelom dužinom rekonstruirane prometnice, od Vatrogasnog doma do knjižnice, ugraditi habajući, završni sloj asfalta. Paralelno s time, u pješačku stazu ugradit će se kamene kocke, te urediti zeleni otoci i javne površine. S obzirom da je druga faza radova tehnički mnogo manje zahtjevnija od prve, rok za izvođenje ovih radova predviđenih troškovnikom je 45 dana, nakon čega će Trg sv. Josipa i Trg hrvatskih branitelja poprimiti sasvim novu vizuru.

 Ovako novouređen uži centar Lipovljana bit će spreman za doček mnogobrojnih posjetitelja i uzvanika, koji se očekuju uoči najznačajnije manifestacije nacionalnih manjina u RH, Lipovljanskih susreta.

Podsjetimo, cijelim projektom ‘Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja’ obuhvaćena je kompletna rekonstrukcija centra naselja Lipovljani, odnosno kompletna rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja, što podrazumijeva izradu DTK instalacija, rekonstrukciju i izgradnju nogostupa, zatim izgradnju parkirališta i dva autobusna ugibališta, te na kraju kompletnu rekonstrukciju kolnika prometnice od Vatrogasnog doma u Lipovljanima do križanja Kolodvorske i Ulice braće Radića (oko 600 m), zajedno sa izgradnjom kružnog toka (oko bunara, na križanju Kolodvorske i Ulice braće Radić).

Ukupna procijenjena vrijednost cijelog projekta iznosi oko 4.200.000 kuna, a budući da je realizacija ovoga projekta izuzetno zahtjevna i u tehničkom, ali i u financijskom smislu, kompletna rekonstrukcija je planirana u fazama.