NASTAVAK REKONSTRUKCIJE TRGA HRVATSKIH BRANITELJA U LIPOVLJANIMA

U ponedjeljak, 23. rujna, izvođač radova, tvrtka STRABAG d.o.o., započet će sa radovima 3. faze rekonstrukcije Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima.

Nakon provedenog postupka javne nabave na temelju kojeg su pristigle dvije ponude, povoljnija je bila tvrtka STRABAG d.o.o., s kojom je načelnik Općine Lipovljani Nikola Horvat sklopio ugovor o izvođenju radova, vrijedan 1.225.808,81 kn bez PDV-a.

Na radnom sastanku koji se održao u četvrtak, 19. rujna u Uredu općinskog načelnika, prisustvovali su svi sudionici u građenju. Izvođač radova uveden je u posao, raspravljalo se o detaljima rekonstrukcije, te  terminskom planu izvođenja radova, gdje se očekuje završetak radova najkasnije u roku 90 dana.

U nastavku rekonstrukcije prvo će se izvršiti iskop stare ceste od Ulica Antuna Mihanovića pa sve do Vukovarske ulice, nakon čega se kreće sa izradom nove posteljice, slivnika, te postavljanjem rubnjaka. Nastavak rekonstrukcije također obuhvaća i rekonstrukciju autobusnih ugibališta, izgradnju novih parkirališnih mjesta te nastavak izgradnje pješačkih staza.

Nakon što se napravi kompletna priprema za asfaltiranje, prvo će se asfaltirati nosivi sloj, a potom ugraditi habajući, završni sloj asfalta.

Podsjetimo, cijelim projektom ‘Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja’ obuhvaćena je kompletna rekonstrukcija centra naselja Lipovljani, odnosno kompletna rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja, što podrazumijeva izradu DTK instalacija, rekonstrukciju i izgradnju nogostupa, zatim izgradnju parkirališta i dva autobusna ugibališta, te na kraju kompletnu rekonstrukciju kolnika prometnice od Vatrogasnog doma u Lipovljanima do križanja Kolodvorske i Ulice braće Radića (oko 600 m), zajedno sa izgradnjom kružnog toka (oko bunara, na križanju Kolodvorske i Ulice braće Radić).

Ukupna procijenjena vrijednost cijelog projekta iznosi oko 4,8 milijuna kuna, a budući da je realizacija ovoga projekta izuzetno zahtjevna i u tehničkom, ali i u financijskom smislu, kompletna rekonstrukcija je planirana u fazama. Očekivani završetak cijelog projekta je u 2020. godini.

Napomenimo kako ovu fazu radova sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 250.000,00 kn, dok se očekuje i kapitalna pomoć Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 200.000,00 kn.