VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE LIPVOLJANI

Političko-teritorijalnom podjelom Republike Hrvatske na nove općine i županije, te osnivanje Općine Lipovljani, podjelom ranije Općine Novska na tri općine (Novska, Jasenovac i Lipovljani), prouzročilo je razdruživanje dosadašnjeg Vatrogasnog saveza Općine Novska i omogućilo osnivanje Vatrogasne Zajednice Općine Lipvoljani (Zakon o vatrogastvu N.N. 58/93). U nastojanju da se osnuje ova zajednica suglasni su bili svi predstavnici društva s područja Općine Lipovljani, pa se prišlo sazivanju osnivačke skupštine koja je održana u četvrtak 1. srpnja 1993. g.
    Skupštini su nazočni gosti:
 1. mr. Teodor Fricki , predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, Zagreb,
 2. Martin Marenić, predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Novska
 3. Jaromir Vanjek, predsjednik Nadzornog odbora DVD-a Lipovljani
          Nazočni članovi Skupštine (zastupnici)
 1. Stanko Skoko           – DVD Lipovljani
 2. Stjepan Markanović – DVD Lipovljani
 3. Mile Skoko              –   DVD Lipovljani
 4. Mijo Petravić           – DVD Lipovljani
 5. Tomo Ljubojević, ml. – DVD Lipovljani
 6. Antun Kopecki        – DVD Lipovljani
 7. Ivan Certić              – DVD Lipovljani
 8. Marijan Matrka       – DVD Lipovljani
 9.  Darko Kopecki      – DVD Lipovljani
 10. Slavko Marčec         – DVD Krivaj
 11. Stjepan Prebežac     – DVD Krivaj
 12. Marija Javiljak        – DVD Krivaj
 13. Stjepan Tomić         – DVD Krivaj
 14. Darko Biondić        – DVD Krivaj
 15. Jožef Levstek         – DVD Kraljeva Velika
 16. Stjepan Crnko        – DVD Kraljeva Velika
 17. Ivo Gostrec            – DVD Kraljeva Velika
 18. Mato Mihinac        – DVD Kraljeva Velika
 19. Stjepan Mužić       – DVD Kraljeva Velika
 20. Milan Kvaternik    – DVD Piljenice
    Skupštini je nazočno 20. zastupnika od 25 koliko ih je ukupno pa su sve odluke koje se donose punovažne.
    Pod točkom 4. dnevnog reda usvojen je Poslovnik o radu Skupštine, a pod točkom 5. dnevnog reda Odluka – osniva se Vatrogasna zajednica Općine Lipovljani sa sjedištem u Lipovljanima, Kralja Tomislava 2, pod točkom 6. dnevnog reda usvojen je Statut Vatrogasne zajednice općine Lipovljani.
    Pod točkom 7. dnevnog reda izvršen je izbor radnih tijela Zajednice na prijedlog kandidacione komisije i to kako slijedi:
UPRAVNI ODBOR:
 1. Antun Kopecki
 2. Ivan Certić
 3. Stjepan Prebežac
 4. Slavko Marčec
 5. Jožef Levstek
 6. Stjepan Crnko
 7. Mijo Gregurić
 8. Damir Kvaternik
 9. zapovjednik zapovjedništva
ZAPOVJEDNIŠTVO:
 1. Stanko Skoko
 2. Josip Kostecki
 3. Mijo Petrović
 4. Ilija Savić
 5. Stjepan Tomić
 6. Antun Milunić
 7. Ivan Gostrec
 8. Zoran Peters
 9. Stjepan Mujanić
NADZORNI ODBRO:
 1. Marijam Matrka
 2. Jaromir Venjek
 3. Drago Makal
 4. Milan Kvaternik
 5. Stjepan Mužić.
    Pod točkom 8. dnevnog reda izvršen je izbor:
 1. predsjednik zajednice i predsjednik Upravnog odbora – Stjepan Crnko
 2. tajnik zajednice – Ivan Certić
 3. zapovjednk Zapovjedništva – Stanko Skoko
 4. predsjednik Nadzornog odbora – Marijan Matrka
 5. zastupnici VZO Lipovljani u Skupštini VZŽ – Stjepan Crnko i Stanko Skoko.
    Pod točkom 12. dnevnog reda donosi se Zaključak: « Potrebno je uputiti zahtjev svim nadležnim osobama i tijelima da se održi razdruživačka Skupština VSO – e Novska na kojoj treba podnijeti završni račun i izvršiti raspodjela imovine i novčanih sredstava.
    Ovako osnovana Vatrogasna zajednica Općine Lipovljani djeluje na slijedeći način:
–          rad zajednice financira se iz Proračuna Općine Lipovljani to u postotku na osnovu Zakona o vatrogastvu
–          Usklađuje rad u dobrovoljnim vatrogasnim društvima koji joj pripadaju
–          Redovito održava sjednice Predsjedništva i zapovjedništva
–          Organizira i provodi stručno osposobljavanje vatrogasaca
–          Posvećuje posebnu pažnju preventivnoj zaštiti od požara,
–          Organizira i provodi stručno osposobljavanje vatrogasaca
–          Posvećuje posebnu pažnju preventivnoj službi od požara
–          Organizira Općinska natjecanja operativnih članova, podmlatka i mladeži
–          Nabavlja portrebnu vatrogasnu opremu i financira registracije vozila
–          Sudjeluje u radu Županijskih tijela i izvršava obveze prema HVZ,
–          Održava vrlo dobre odnose sa susjednim Zajednicama Gradova i Općina,
–          Sudjeluje u obredima Rimokatoličke crkve u Župi Lipovljani,
–          Tijesno surađuje s Udrugama u Mjestu Lipovljani
–          Dodjeljuj priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama.