Najmlađi plesači ‘Lipe’ nastupili u Međuriću i Osijeku

Mlađa plesna skupina i tamburaši KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovljana, koji uz hrvatski, nastupaju i sa slovačkim folklorom, uspješno su nastupili i na 7. kulturnoj večeri Slovaka u Međuriću, u subotu, 18. svibnja.

         Uz pjevačku i plesnu skupinu Matice slovačke iz Međurića, plesače iz Markovca Našičkog, te plesače i pjevače iz KUD- a Banova Jaruga, mlađa folklorna skupina i tamburaši KUD-a ‘Lipa’, izveli su vrlo kvalitetan nastup slovačkih pjesama i plesova. Nastup u Međuriću, na 7. kulturnoj večeri Slovaka, bio je dio zajedničke, dugogodišnje suradnje KUD-a ‘Lipe’ i Matice slovačke Lipovljani. Kao i ostale nastupe ‘Lipe’, i nastup u Međuriću, pratio je Josip Krajči, predsjednik Matice slovačke Lipovljani, ovog puta u društvu Branke Baksa, članice Savjeta za nacionalne manjine RH.

Kao članovi Matice slovačke Lipovljani, najmlađi plesači i tamburaši ‘Lipe’ nastupili su i na Smotri dječjeg slovačkog folklora, održanoj u Osijeku, u subotu 12, svibnja, a pripremaju se i novi nastupi u lipnju. 

Damir SMETKO