NAJAVLJENE NOVE PREVENTIVNE POLICIJSKE AKCIJE

Članovi Vijeća za komunalnu prevenciju općine Lipovljani održali su u srijedu, 1. listopada sjednicu na kojoj su razmatrali 6 točaka dnevnog reda, koje su se odnosile na trenutno stanje i buduće akciju u domeni komunalne prevencije.

Nakon usvajanja zapisnika s 11. sjednice, u Vijeće za komunalnu prevenciju općine Lipovljani, kao novi član imenovana je Marija Duda, nova ravnateljica Dječjeg vrtića u Lipovljanima. Potom je o budućoj preventivnoj akciji ‘Dani otvorenih vrata’, na kojoj će se djeca lipovljanskog područja upoznati  s radom policije, govorio Ivica Sarajlija, policijski službenik.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA               O provedenoj policijskoj akciji: ‘Sigurnost u prometu’ s učenicima prvog razreda osnovne škole, govorili su Ivica Sarajlija i Predrag Klarić, iz PP Novska. Oni su tijekom jeseni najavili i druge preventivne akcije, koje su, Planom rada Vijeća za komunalnu prevenciju, predviđene za predstojeće razdoblje.KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Za 20. ili 21. listopad, također je u Lipovljanima, planirana policijska akcija ”Manje oružja, manje tragedija”, u kojoj je stavljen naglasak na vraćanje oružja i eksplozivnog streljiva, bez ikakvih sankcija. Ona će biti održana u centru Lipovljana i još jednom će se pružiti prilika stanovnicima za vraćanje vatrenog oružja.

Na kraju sjednice Vijeća za komunalnu prevenciju općine Lipovljani, raspravljalo se o komunalnim poteškoćama u Lipovljanima i planiranju rada ovog Vijeća u 2015. godini. Članovi ovog Vijeća sastat će se do kraja godine još na jednoj sjednici, kako bi što spremniji ušli u iduću godinu, sa ostvarivim planom rada.       (Damir SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA