Najava akcije Dobrovoljnog darivanja krvi

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA NOVSKA POZIVA DARIVATELJE KRVI NA DRUGU OVOGODIŠNJU AKCIJU DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI ZA POTREBE HRVATSKOG ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU IZ ZAGREBA.

AKCIJA ĆE SE ODRŽATI PO NOVOM RASPOREDU, I TO:

  • U NOVSKOJ U PONEDJELJAK, 27. LIPNJA U VATROGASNOM DOMU U VREMENU OD 9 – 16 SATI
  • U NOVSKOJ U UTORAK, 28. LIPNJA U VATROGASNOM DOMU U VREMENU OD 10 – 14 SATI I U JASENOVCU OD 16,00 – 18,00 SATI U PROSTORIJAMA CENTRA ZA POMOĆ I NJEGU
  • U LIPOVLJANIMA U SRIJEDU, 29. LIPNJA OD 9 – 15,00 SATI U VATROGASNOM DOMU.

VIŠESTRUKIM DARIVANJEM KRVI STJEČE SE PRAVO NA POTPUNO ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE PLAĆANJA PARTICIPACIJE IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UTVRĐENOG PROGRAMOM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE.

HVALA VAM ZA DAROVANU KRV!

GRADSKO DRUŠTVO

CRVENOG KRIŽA NOVSKA

Obavijest za darivanje krvi

1-Obavijest za darivanje krvi