Nacrt Prijedloga Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2020. godinu, Projekcija Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2021.,-2022., godinu

OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15 ), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt Prijedloga Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2020. godinu i Projekciju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2021.-2022. godinu.

Pravna osnova za donošenje Odluke : Zakon o područnoj i regionalnoj samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst137/15 ispravak i 123/17), Zakon o proračunu, (Narodne novine broj: 87/08, 136/12, 15/15) i Statut Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14, 4/18 i 9/18 ispravak).

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Općinskog proračuna na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

Nacrt Prijedloga Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2020. godinu i Projekcija Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2021.-2022. godinu.

U Lipovljani –  studeni   2019. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL