NACRT PRIJEDLOGA OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA 2019. i 2020. GODINU

OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15 ), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt  prijedloga Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2018. godinu i projekciju Općinskog proračuna za 2019. I 2020. Godinu.

Pravna osnova za donošenje Općinskog proračuna  su: Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16) i Statut Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14)

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga općinskog proračuna na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

NACRT PRIJEDLOGA OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA OPĆINSKOG PRORAČUNA 2019. i 2020. GODINU

U Lipovljani – studeni 2017. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL