NACRT PRIJEDLOGA OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA OPĆINSKOG PRORAČUNA 2018. i 2019. GODINU – OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt  prijedloga Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2017. godinu i projekciju Općinskog proračuna za 2018. i 2019. godinu.

 

Pravna osnova za donošenje Općinskog proračuna  su: Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 87/08), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08,25/12) i Statut Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14)

 

Svi zainteresirani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr. , zaključno sa 1.12.2016.g.

NACRT PRIJEDLOGA OPĆINSKOG PRORAČUNA

U Lipovljanima,15.studeni 2016. g

OPĆINA LIPOVLJANI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Nacrt prijedloga Proračuna za 2017.g. i projekcije za 2018-2019.g.