NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O SUDJELOVANJU RODITELJA U CIJENI PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA ISKRICA U LIPOVLJANIMA

 OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt  prijedloga Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni Programa Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima

Pravna osnova za donošenje Odluke je: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07, 94/13), Statut Općine Lipovljani, Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14, 4/18 i ispr.9/18)

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O SUDJELOVANJU RODITELJA U CIJENI PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA ISKRICA U LIPOVLJANIMA

 U Lipovljani – STUDENI  2018. g

                                                                                   OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 OBJAVA VRTIĆ 

odluka cijena vrtića