Nacrt Prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15 ), Općina Lipovljani objavljuje Prijedlog statutarne odluke o izmjenama statuta općine Lipovljani.

Pravna osnova za donošenje Odluke : Zakon o područnoj i regionalnoj samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst137/15 ispravak i 123/17), Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj:157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) i Statut Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14, 4/18 i 9/18 ispravak)

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 

U Lipovljani –    2018. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Obrazac-sudjelovanja-javnosti-u-internetskom-savjetovanju-o-Nacrtu-prijedloga-Odluke-