NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

 OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13 I 85/15), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt  prijedloga ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

Pravna osnova za donošenje Odluke o općinskim porezima je: Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine, broj: 115/16).

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

U Lipovljani – SRPANJ  2017. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL