NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O DRŽANJU PASA, DIVLJIH ŽIVOTINJA I ZVIJERI TE DRUGIH ŽIVOTINJA, NAČINU POSTUPANJA S NEUPISANIM I NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

OBAVIJEST  Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt prijedloga odluke o držanju pasa, divljih životinja i zvijeri te  drugih životinja, načinu postupanja s neupisanim, napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Lipovljani.

Pravna osnova za dnošenje Odluke  su: Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine, broj: 135/06, 37/13 i 125/13) i Prekršajni zakon ( Narodne novine, broj: 107/07, 39/13, 157/13).

Zainteresirani građani mogu u roku od 30 dana staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

Razlozi   donošenja odluke  su slijedeći: Odluku je donijelo  Općinsko vijeće Općine Lipovljani 2003.g.  koja je objavljena u Službenom vjesniku. Od stupanja na snagu Odluke višekratno su mijenjani propisi. Primjenom postojeće odluke ukazala potreba donošenjem nove odluke u kojoj se određeni odnosi  i ponašanja uređuju na drugačiji način.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

U Lipovljani – 2014. g

OPĆINA LIPOVLJANI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

odluka o držanju pasa i ostalih životinja