Nacrt Prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Lipovljani

OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15 ), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt Prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Lipovljani

Pravna osnova za donošenje Odluke : Zakon o područnoj i regionalnoj samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst137/15 ispravak i 123/17), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj: 20/18, 115/18), Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, broj: 92/10, Pravilnik o agrotehničkim mjerama (Narodne novine, broj: 22/19).

Zainteresirani građani mogu u roku od 30 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

U Lipovljani –  srpanj – kolovoz    2020. godine

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL