NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15 ), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt  prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za unapređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Lipovljani.

Pravna osnova za donošenje Odluke : Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj: 20/18) i Statut Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14, 4/18 i 9/18 ispr.)

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

NACRT PRIJEDLOGA Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za unapređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Lipovljani.

U Lipovljani –   travanja- svibanj  2018. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL