Na glasovanju za članove mjesnih odbora općine Lipovljani, koalicijska lista na čelu s HSS-om, uvjerljivo pobijedila u svim naseljima

         Nakon 4 godine, u nedjelju, 20. listopada održano je glasovanje za izbor članova Vijeća mjesnih odbora općine Lipovljani. Za sva 4 mjesna odbora uvjerljivo je pobijedila, i do sada vladajuća koalicija, na čelu sa HSS-om, u kojoj se još nalaze kandidati SDP-a, HNS-a i HSU-a.

         Biranje između dviju kandidacijskih lista, koalicijske, na čelu sa HSS-om i samostalne liste HDZ-a, trajalo je čitavu nedjelju, 20. listopada na glasačkim mjestima po naseljima, a nakon zatvaranja birališta, izneseni su neslužbeni rezultati.

         Na glasovanje za članove Vijeća MO Kraljeva Velika izašao je 81 birač, od 352 upisanih birača, što je 23%. Nevažeća su bila 2 listića. Koalicijska lista HSS, SDP, HNS i HSU, čiji je nositelj bio Josip Kovačević dobila je 54 glasa, odnosno 68,3%, a lista HDZ-a, čiji je nositelj bio Željko Jošanović dobila je 25 glasova, odnosno 31,6%.

         Vijeće mjesnog odbora Kraljeva Velika broji 5 članova, a prema ostvarenim rezultatima, koalicijska lista na čelu s HSS-om osvojila je 4 mandata, a lista HDZ-a 1 mandat. S koalicijske liste, članovi mjesnog odbora bit će: Josip Kovačević, Marija Ljubić, Vlado Mošunjac i Mirela Kovačević, a s liste HDZ-a Željko Jošanović.

Za članove Vijeća MO Piljenice glasovalo je 78 birača, od 295 upisanih birača, što je 26,4% od ukupnog broja birača. Nevažećih listića nije bilo. Koalicijska lista HSS, SDP, HNS i HSU, čiji je nositelj bio Josip Kvaternik dobila je 42 glasa, odnosno 53,8%, a lista HDZ-a, čiji je nositelj bio Antonio Kurbanović dobila je 36 glasova, odnosno 46,15%.

         Vijeće mjesnog odbora Piljenice broji 5 članova, a prema ostvarenim rezultatima, koalicijska lista na čelu s HSS-om osvojila je 3 mandata, a lista HDZ-a 2 mandata. S koalicijske liste, članovi mjesnog odbora bit će: Josip Kvaternik, Boris Tremski i Katarina Horvat, a s liste HDZ-a Antonio Kurbanović i Franjo Capan.

Na glasovanje za članove Vijeća MO Krivaj izašlo je 80 birača, od 232 upisanih birača, što je 34,3%. Nevažeća listića nije bilo. Koalicijska lista HSS, SDP, HNS i HSU, čiji je nositelj bio Mladen Jancetić dobila je 47 glasova, odnosno 58,7%, a lista HDZ-a, čiji je nositelj bio Marijan Jerbić dobila je 33 glasa, odnosno 41,2%.

         Vijeće mjesnog odbora Krivaj broji 5 članova, a prema ostvarenim rezultatima, koalicijska lista na čelu s HSS-om osvojila je 3 mandata, a lista HDZ-a 2 mandata. S koalicijske liste, članovi mjesnog odbora Krivaj bit će: Mladen Jancetić, Mario Merhaut i Goran Sajdl, a s liste HDZ-a Marijan Jerbić i Jaroslav Makal.

Za članove Vijeća MO Lipovljani glasovala su 332 birača, od 1.831 upisanog birača, što je 18,1% od ukupnog broja birača. Nevažećih listića bilo je 6. Koalicijska lista HSS, SDP, HNS i HSU, čiji je nositelj bila Dubravka Hubak dobila je 235 glasova, odnosno 72%, a lista HDZ-a, čiji je nositelj bio Tomislav Budimir dobila je 91 glas, odnosno 27,9 %.

         Vijeće mjesnog odbora Lipovljani broji 9 članova, a prema ostvarenim rezultatima, koalicijska lista na čelu s HSS-om osvojila je 7 mandata, a lista HDZ-a 2 mandata. S koalicijske liste, članovi mjesnog odbora Lipovljani bit će: Dubravka Hubak, Željko Pujić, Antonio Hadžinski, Danijel Štavalj, Ivan Štiks, Gordana Ribar i Mladen Kukor, a s liste HDZ-a Tomislav Budimir i Domagoj Matejaš.

         U 4 mjesna odbora na području općine Lipovljani, u slijedećih 4 godine, angažirano će biti ukupno 24 člana. Koalicijska lista na čelu s HSS-om, osvojila je ukupno 17 mandata, a lista HDZ-a ukupno 7 mandata.

Damir SMETKO