NA DIVLJIM ODLAGALIŠTIMA VOLONTERI SAKUPILI OKO 20 m³ ODBAČENOG OTPADA SVIH VRSTA

Akciju na čišćenju divljih deponija, uz poljske putove, uz prugu i uz rub šume, provelo je u četvrtak, 27. ožujka 20-tak volontera općine Lipovljani, uz potporu Hrvatskih šuma, šumarije Lipovljani, komunalnog poduzeća ‘Lipkom servisi’, Lovačkog društva Lipovljani i općine Lipovljani. Iniciranje akcije, zajednički su potaknuli Općina Lipovljani i Šumarija Lipovljani. U višesatnoj akciji čišćenja, vrlo brzo sakupljene su dvije velike traktorske prikolice odbačenog otpada, oko 20 kubičnih metara, koji će biti zbrinut na deponiju, no posla na čišćenju divljih deponija ima još dosta.

K

Iako je godinama organiziran odvoz otpada na području općine Lipovljani i nema gorućih problema sa velikim količinama divlje odloženog otpada, ipak – postoje kritične lokacije, koje su prije akcije detaljno evidentirane. KNevjerojatno je kako se u okolišu zatekao otpad koji se najčešće može zbrinuti i u kante za odvoz, a koji djelatnici komunalnog poduzeća odvoze jednom tjedno. Kada su volonteri i radnici šumarije Lipovljani, u četvrtak, 27. ožujka iza 10 sati ujutro, krenuli u čišćenja poljskog puta i šume uz njega, na predjelu Čertak, uz prugu Banova Jaruga – Lipovljani, pronašli su svega i svačega.

Najprije su u blizini ceste bile hrpe plastike i ostalog ambalažnog otpada. Uz prugu, nailazilo se na odjeću, obuću, staklo, komade namještaja, azbestne ploče, životinjski otpad, pa čak i čitave uginule životinje. Volonteri su sav pronađeni otpad utrpali u vreće, ili iznijeli na rub šume, pa su ga utrpali u traktorske prikolice ‘Lipkom servisa’. Za sat i pol obje traktorske prikolice bile su pune svakakvog otpada.

 

3-5Osim akcije zbrinjavanja odbačenog otpada s divljih deponija, u akciji ‘Za ljepšu i čišću općinu Lipovljani’ očišćen je predio šume na kom se nalazi lovačka kuća Čertak, a u jutarnjim satima, djelatnici Šumarije Lipovljani, očistili su turističku šumsku stazu ‘Tena’, na kojoj je bilo odbačenog sitnog smeća i ambalažnog otpada. Također, navezeni građevinski otpad, kod prijelaza pruge, djelatnici ‘Komunalnih servisa’ rasplanirali su po poljskom putu, pa će služiti kao tvrdi put, za lakši odlazak u njive i šumu.

Zamjenik načelnika općine Lipovljani, Tomislav Lukšić najavio je i predstavio akciju te zahvalio volonterima na sudjelovanju, a Miroslav Pavičić, direktor ‘Lipkom servisa’, najavio je skori početak selektiranog prikupljanja otpada na području općine Lipovljani, baš iz razloga kako bi se otpad pretvorio u korisnu sirovinu i spriječila navika divljeg odlaganja. Akcija je okončana druženjem, koje su pripremili lovci lipovljanskog Lovačkog društva, i sami sudionici ekološke akcije.

Iako ima još kritičnih lokacija za čišćenje, ova akcija ‘Za ljepšu i čišću općinu Lipovljani’ u potpunosti je uspjela. Razlog tome je izvrsna suradnja Općine Lipovljani, komunalnog poduzeća i Šumarije Lipovljani te odličan odaziv svih mjesnih odbora općine Lipovljani, udruga, lovačkog društva i volontera.

Kako bi se riješili ružnih navika mještana, neće biti dovoljno samo otpad počistiti, nego i preventivno djelovati i podizati svijest o načinu odlaganja otpada na za to predviđena mjesta te kontrola kritičnih lokacija.      (D. SMETKO)

2-7 K K K K