N A T J E Č A J Za dodjelu stipendija studentima na području Općine Lipovljani

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 16/08, 4/10, 43/11), Općinsko vijeće  Općine Lipovljani  raspisuje N A T J E Č A J Za dodjelu stipendija studentima na području Općine Lipovljani 

Predmet ovoga natječaja je dodjela stipendija studentima s područja Općine Lipovljani Raspisuje  se natječaj za dodjelu   stipendije sukladno Pravilniku i Odluci Općinskog vijeća:

 1. Četiri  stipendije redovnim studentima.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju redovni studenti  koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

–     da su državljani Republike Hrvatske,

–     da imaju prebivalište na području Općine Lipovljani najmanje deset godina ,

–     da stipendiju ne primaju po nekom drugom osnovu,

                2. Korisnicima  stipendije kojima se stipendija dodijeli na temelju ovoga natječaja pravo na isplatu stipendije počinje teći u mjesecu nakon potpisivanja ugovora.

Mjesečni iznos stipendije je  700,00 kuna  i ne isplaćuje se za mjesece srpanj i kolovoz.

Za akademsku godinu 2018./19. početak isplate stipendije je prvi naredni mjesec nakon potpisivanja ugovora.

                3. Postupak dodjele stipendije, kriteriji za dodjelu stipendije, kao i prava i obveze korisnika stipendije utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju studenata Općine Lipovljani.

                 4. Prijave na natječaj dostavljaju se  u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Lipovljani, Jedinstveni upravni odjel, Trg hrvatskih branitelja 3, s naznakom « za natječaj za dodjelu stipendija studentima». Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u razmatranje.

                   5. Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

 • životopis,
 • potvrdu o redovnom upisu na fakultet akademske godine 2018./19. presliku indeksa,
 • preslike svjedodžbi , svjedodžba o završnom ispitu srednje škole,
 • Potvrdu o prebivalištu iz koje će biti vidljivo da je prebivanje studenta   deset godina na području Općine Lipovljani, (Policijska postaja Novska),
 • presliku osobne iskaznice,
 • potvrda o mjesečnim prihodima zaposlenih članova domaćinstva za prethodnu godinu,
 • potvrda porezne uprave o visini dohotka,
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu ovjerenu  kod javnog bilježnika,
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o ne primanju stipendije iz drugih izvora,
 • dokaz o invalidnosti ili smrti roditelja stradalih u domovinskom ratu,
 • potvrda o postignutim rezultatima (nadareni studenti), Međunarodnih državnih, i županijskih natjecanja.

                   6. Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinsko vijeće Općine Lipovljani, a svi sudionici natječaja bit će obaviješteni  o izboru korisnika stipendije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

                    7.Za sve dodatne informacije  u vezi ovog natječaja zainteresirani se mogu obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani  u radnom vremenu od 7,30 do 15,30 sati , na adresi Trg hrvatskih branitelja 3 ili na telefon 676 004, 635 602.

OPĆINA LIPOVLJANI

OPĆINSKO VIJEĆE

                                                                       Predsjednik

                                                           Tomislav Lukšić dipl. ing. šum.

Natječaj je objavljen u večernjem listu 03. listopada 2018. godine , rok za podnošenje zamolbi je 15 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu.

natječaj-stipendije 2018.