Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo prvu fazu rekonstrukcije Trga sv. Josipa i Trga hrv. branitelja u Lipovljanima, iznosom od 500.000,00 kn

Izvođač radova, tvrtka Kapitel d.o.o. iz Ivanić Grada ovih dana završava radove prve faze projekta Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima.

Podsjetimo, projekt rekonstrukcije Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima pripreman je gotovo tri godine, a u samoj pripremi postupno su rješavani imovinsko pravni odnosi, geodetsko-katastarska izmjera sa elaboratima, urbanističko-arhitektonsko-prometna rješenja praćena izradom tehničke dokumentacije sa troškovnicima, te prekategorizacija cesta, nakon čega je izdana i građevinska dozvola za ovaj projekt, čime su stvoreni uvjeti za apliciranje i kandidiranje projekta na natječaje.

U pripremu ovoga projekta i tehničke dokumentacije uloženo je oko 100.000 kuna, a kompletne troškove financirala je Općina Lipovljani.

Ovim projektom obuhvaćena je kompletna rekonstrukcija centra naselja Lipovljani, odnosno kompletna rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja, što podrazumijeva izradu DTK instalacija, rekonstrukciju i izgradnju nogostupa, zatim izgradnju parkirališta i dva autobusna ugibališta, te na kraju kompletnu rekonstrukciju kolnika prometnice od Vatrogasnog doma u Lipovljanima do križanja Kolodvorske i Ulice braće Radića (oko 600 m), zajedno sa izgradnjom kružnog toka (oko bunara, na križanju Kolodvorske i Ulice braće Radić).

Ukupna procijenjena vrijednost ovoga projekta iznosi oko 4.200.000 kuna, a budući da je realizacija ovoga projekta izuzetno zahtjevna i u tehničkom, ali i u financijskom smislu, kompletna rekonstrukcija je planirana u fazama.

Za prvu fazu ovih radova bila je planirana rekonstrukcija ceste od Vatrogasnog doma pa do Sajmišne ulice, za što je i sklopljen osnovni ugovor na iznos 580.000,00 kuna netto. No zbog specifičnosti radova i odnosa stvarnog stanja na terenu i projektiranog stanja, pojavio se problem prekida radova na predviđenoj stacionaži, jer na predviđenom mjestu niveleta novoprojektirane prometnice bila je cca 40 cm niža od postojeće prometnice i priključnih cesta. Kako bi se izbjegla prilagodba novoizvedene prometnice, te izrada dodatnih rampi, a samim time i povećanje troškova radi izvedbe privremenih kolničkih konstrukcija koje bi se prije nastavka projekta morale ukloniti,

Općina Lipovljani sklopila je sa izvođačem radova aneks ugovora, na maksimalni dozvoljeni iznos od 30% postojećeg ugovora. Ovim dodatkom ugovora omogućio se produžetak realizacije projekta, sve do mjesta gdje će se novoprojektirana niveleta uklopiti sa postojećom. Ukupna vrijednost izvedenih radova prve faze iznosi 939.660,00 kn, od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo ove radova sa iznosom od 500.000,00 kuna.

Općina Lipovljani i ove je godine prijavila projekt na natječaj MRRFEU, gdje se također očekuje potpora u nastavku realizacije ovog projekta, te se uskoro očekuje javni natječaj, kako bi se što prije krenulo sa nastavkom rekonstrukcije. Za drugu fazu planiran je ukupan iznos od 1.100.000,00 kuna, gdje će se prvo asfaltirati nosivi dio od Sajmišne ulice do pekare, a zatim u potpunosti ugraditi završni, habajući sloj asfalta od Vatrogasnog doma do pekare, kako bi se izbjegli nepotrebni prekidi prilikom asfaltiranja, koji bi umanjili kvalitetu izvođenja radova. Nakon toga će se nastaviti sa produžetkom rekonstrukcije, dok će se paralelno s time u nogostup ugraditi kamene kocke, čime će uži centar Lipovljana poprimiti sasvim novu vizuru.

Izvođenje radova druge faze planira se svakako završiti do kolovoza 2018., kako bi se najveća manifestacija nacionalnih manjina u RH, Lipovljanski susreti, mogla nesmetano odvijati.

Prema riječima nadzornog inženjera, u drugoj fazi ne očekuju se problemi kao u prvoj fazi, a koji su nastali zbog specifičnosti terena te podzemnih instalacija, stoga će se radovi druge faze zasigurno izvršiti u planiranim rokovima.

Napomenimo, uz  ovaj projekt rekonstrukcije centra, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo je i projekt modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Lipovljani, i to iznosom od 200.000,00 kuna, dok je ukupna vrijednost izvedenih radova 524.000,00 kuna. Ovim projektom moderniziralo se – asfaltiralo šest makadamskih sokaka u Lipovljanima i Piljenicama.

Općina Lipovljani i ove godine planira nastaviti modernizirati nerazvrstane ceste na području Općine Lipovljani te je prijavila projekt na natječaj MRRFEU. Ovim projektom se planira asfaltirati makadamski sokak u Piljenicama, uz rijeku Pakru, u dužini 712 metara te izraditi bankine. Za ove radove izdvojit će se ukupno 400.000,00 kuna.