MELITA LENIČKA JOŠ 4 GODINE NA ČELU OGRANKA MATICE HRVATSKE U LIPOVLJANIMA

Nakon odgovorno odrađenog mandata na čelu Matice hrvatske, ogranak Lipovljani, Melita Lenička, radišna profesorica hrvatskog jezika iz Piljenica, vodit će ovu udrugu i slijedeće 4 godine. Tako su tajnim glasovanjem odlučili sami članovi Matice, prisutni na redovnoj godišnjoj, ujedno i izbornoj, Skupštini Matice hrvatske, ogranak Lipovljani.

Skupštinu je otvorila Melita Lenička, dosadašnja predsjednica, pozdravila sve okupljene članove i goste, i predložila voditeljstvo redovne, ali i izborne Skupštine. Nakon usvojenog dnevnog reda, članovi Skupštine najprije su usvojili promjenu imena svoje udruge. Na traženje središnjice iz Zagreba, ubuduće će Matica Hrvatska, ogranak Lipovljani, nositi naziv Ogranak Matice hrvatske u Lipovljanima. Promjena je jednoglasno prihvaćena.

Potom se prišlo podnošenju izvješća o radu Ogranka Matice u Lipovljanima za prošlu godinu, u kojem je za svaki mjesec pojedinačno predstavljen rad i aktivnosti članova Matice hrvatske. Radilo se, tijekom prošle godine, s članovima na prezentaciji likovnih i literarnih susreta, radilo se s učenicima osnovne škole, te na suradnji sa susjednim Maticama i Savezom gradišćanskih Hrvata iz Slovačke.

Blagajnica Nada Toš podnijela je financijsko izvješće po kojem je ukupni prohod Matice hrvatske u Lipovljanima, u prošloj godini bio 11.284 kune, a ukupni rashodi bili su 8.147 kuna, od čega su 8.000 kuna dobili za rad iz Proračuna općine Lipovljani, a 2.000 kuna iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije.

Izvješća o prošlogodišnjem radu su usvojena, kao i Plan rada za 2016. godinu, u kojoj su planirali 5 važnijih literarno-likovnih događanja, te niz manjih aktivnosti. Prema planu rada i projektima pripremili su i financijski plan koji iznosi 10.000 kuna.

Na kraju ovogodišnje redovne Skupštine prišlo se i tajnom glasovanju za čelništvo Ogranka Matice hrvatske u Lipovljanima u slijedećem 4-rogodišnjem razdoblju. Godišnja članarina Matice hrvatske je 150 kuna, i samo onaj član koji je platio članarinu, moga je glasovati i biti biran. Za ovu godinu iz lipovljanskog Ogranka Matice hrvatske članarinu su platila 24 člana, a na Skupštini je bilo prisutno 14 članova. Nakon tajnog glasovanja, sa 13 glasova, za predsjednika Ogranka Matice hrvatske u Lipovljanima izabrana je dosadašnja predsjednica Melita Lenička. Za njenu zamjenicu izabrana je Ljubica Novota, za tajnika Jure Klišanin, a za blagajnicu Nada Toš. U predsjedništvo Ogranka MH izabrani su još Nevenka Zorić, Blaž Brebrić i Slavko Blažeković. U Nadzorni odbor MH izabrani su Stjepan Markanović, Ljubica Stublija i Stanko Skoko.

U ime načelnika općine Marija Ribara, i u svoje ime, na dosadašnjem radu članovima Matice hrvatske u Lipovljanima čestitao je Miroslav Horvat, dopredsjednik Općinskog vijeća. Čestitao je i izabranima članovima Predsjedništva i Nadzornog odbora Ogranka Matice hrvatske, te naglasio kako će njihov rad i projekte i u buduće, prema novim propisima o radu i financiranju udruga građana, podržavati Općina Lipovljani, pa za njihovo ostvarivanje neće imati  financijskih problema.

Damir SMETKO