MANJE ORUŽJA,MANJE TRAGEDIJA

Djeca DV Iskrica  bili su sudionici akcije “Manje oružja,manje tragedija” koja je organizirana 21.10.2014. u Lipovljanima od strane PP Novska. Najviše interesa djeca su pokazala za druženje sa policijskim psom. Policajci su rado odgovarali na mnogobrojna dječja pitanja. Druženje je proteklo u pozitivnoj i radnoj atmosferi.

1-manjeOruzja 019 1-manjeOruzja 033  1-manjeOruzja 0481-manjeOruzja 0501-manjeOruzja 0011-manjeOruzja 043