LISTA KANDIDATA STIPENDIJE 2019. GODINA

Na osnovi raspisanog natječaja za dodjelu stipendija redovnim studentima Općine Lipovljani u 2019. godini pristiglo je 7 zamolbi koje ispunjavaju uvjetima natječaja.

Sukladno Odluci Općinskog načelnka za 2019. godinu dodjeljuje se sedam stipendija.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani izvršio je sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata Općine Lipovljani bodovanje pristiglih zamolbi i predložio Općinskom načelniku da utvrdi listu kandidata. Općinski načelnik utvrđuje listu kandidata za ostvarivanje stipendije Općine Lipovljani kako slijedi:

  1. Antonija Vincent iz Lipovljana, prva nastavna godina, Preddiplomski stručni studij , Odjel za prirodne i zdravstvene studije – sestrinstvo u Puli- ostvarila je ukupno 39 boda,
  2. Klara Ćosić iz Lipovljana, prva nastavna godina integriranog studija Sveučilišta u Zagrebu, farmaceutsko- biokemijski smjer- farmaceut, ostvarila ukupno   30 bodova,
  3. Erika Tot iz Lipovljana, prva nastavna godina, integrirani studij, Sveučilišta Josipa Jurja Šrtossmajera, Fakultet za odgoj i obrazovanje znanosti u Osijeku-učiteljski smjer, ostvarila ukupno 25 bodova,
  4. Patricia Kralj iz Piljenica, prva nastavna godina , Diplomski građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, ostvarila ukupno 5 bodova.
  5. Ana Milinović iz Lipovljana, prva nastavna godina diplomskog studija, anglistike, prevoditeljski modul ruskog jezika i književnosti, ostvarila ukupno 5 bodova.
  6. Ivona Žabek, iz Lipovljana, druga nastavna godina preddiplomskog studija, Fakultet građevine , arhitekture i geodezije, smjer arhitektura i urbanizam, ostvarila ukupno 5 bodova.
  7. Vjerana Franić iz Lipovljana, prva nastavna godina, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, smjer fizioterapeut, diplomski studij, ostvarila ukupno 5 bodova.

U Lipovljanima,  15.  studenog  2019. godine

Općinski načelnik Općine Lipovljani