I nijemi kamen može mnogo pričati, ali će to razumjeti samo onaj koji se potrudi da taj govor i razumije, dok će svakomu drugom ostati kamen tek kamenom, a razvalina bit će mu pusta ‘rpa kamenja. (Gjuro Szabo, Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, izvanredno izdanje Matice hrvatske 1920. godine).