Konstituirano Vijeće slovačke nacionalne manjine općine Lipovljani

Nakon provedenih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, koji su na državnoj razini održani 5. svibnja, u Lipovljanima je, u četvrtak, 30. svibnja konstituirano Vijeće slovačke nacionalne manjine općine Lipovljani. Za predsjednika Vijeća izabran je Josip Krajči, koji je niz proteklih godina i predsjednik Matice slovačke Lipovljani.

         Prema zakonskim odredbama, a nakon provedenih izbora i konačnih rezultata glasovanja, konstituirajuću sjednicu Vijeća slovačke nacionalne manjine, sazvao je Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani. On je sjednicu otvorio i pozdravio novoizabrane vijećnike, nakon čega se prišlo utvrđivanju izabranih vijećnika.

U Vijeće slovačke nacionalne manjine općine Lipovljani izabrani su: Vlado Turas, Zlatko Štrban (mlađi), Josip Krajči, Josip  Mokri, Dalibor  Krajči, Sonja Mokri, Marija  Živković, Zlatko Brnušak, Zlatko Štrban (stariji) i Branko Vincent.

         Nakon utvrđivanja izabranih vijećnika, konstituirajuću sjednicu nastavio je voditi Vlado Turas. Utvrđeno je da je ovoj osnivačkoj sjednici Vijeća slovačke nacionalne manjine u Lipovljanima prisutno 7 izabranih vijećnika, a tri su zbog boravka u bolnici ili na poslu, opravdano odsutni. Potom se pristupilo tajnom glasovanju, nakon kojeg je Josip Krajči jednoglasno izabran za predsjednika ovog vijeća, a za njegovog zamjenika Vlado Turas.

         Sjednicu je dalje nastavio voditi Josip Krajči, izabrani predsjednik vijeća. On je predložio Statut vijeća, koji je usklađen sa zakonom, a vijećnici su ga prihvatili. Uz zahvalu na izboru, Josip Krajči je naglasio da je ovo po prvi puta da pripadnici slovačke nacionalne manjine na području općine Lipovljani imaju svoje vijeće, i da je očekivao da će to tijelo osnovati i druge dvije nacionalne manjine, ukrajinska i češka. Podsjetio je i na djelokrug rada vijeća za nacionalne manjine pri jedinicama lokalne samouprave.

         Vijeće je političko tijelo, koje će se baviti unapređivanjem, očuvanjem, zaštitom i promicanjem položaja i interesa pripadnika slovačke nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

         Sadašnji pripadnici slovačke nacionalne manjine, na području općine Lipovljani, četvrta su i peta generacija od doseljavanja njihovih predaka na ovo područje. Iako ih je prije 80 ili 100 godina bilo brojčano znatno više, sada je, prema popisu, ukupno 68 pripadnika slovačke nacionalne manjine na području općine Lipovljani, a na području Sisačko-moslavačke županije ukupno 150. Ipak, žele očuvati jezik i kulturu svojih djedova, ali i aktivno sudjelovati u razvoju sredina u kojima žive.

Damir SMETKO