KONSTITUIRANO NOVO VIJEĆE MJESNOG ODBORA PILJENICE, A ZA PREDSJEDNIKA IZABRAN JOSIP KVATERNIK

U Piljenicama je u ponedjeljak, 13. srpnja, konstituirano Vijeće mjesnog odbora Piljenica, prvo od 4 vijeća na području općine Lipovljani, nakon što su 14. lipnja provedeni lokalni izbori za članove mjesnih odbora. Na sjednici je bilo prisutno svih 5 izabranih članova Mjesnog odbora, a za predsjednika MO Piljenice izabran je Josip Kvaternik, nositelj liste HSS-a, na provedenim izborima.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnog odbora Piljenice sazvao je, prema zakonskim odredbama, Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. Za sjednicu je predložio dnevni red, nakon čega je izabrano Mandatno povjerenstvo.

Katarina Horvat, predsjednica Mandatnog povjerenstva pročitala je izvješće o provedenim izborima i utvrdila da su za članove Vijeća mjesnog odbora Piljenice izabrani: Josip Kvaternik, Ivan Certić, Vlado Antolin i Katarina Horvat s liste HSS-a, te Franjo Capan s liste HDZ-a. Utvrđeno je, također, da je najstariji izabrani član mjesnog odbora Josip Kvaternik, pa je on nastavio voditi sjednicu.

Izabrani članovi Vijeća mjesnog odbora Piljenice potom su pojedinačno dali prisegu o radu u mjesnom odboru. Za predsjednika mjesnog odbora Piljenice predložen je, a potom i glasovanjem izabran, Josip Kvaternik, nositelj liste HSS-a na lokalnim izborima, koja je dobila 70,8% glasova od mještana Piljenica koji su izašli na glasovanje.

Na kraju konstituirajuće sjednice, dosadašnji predsjednik Boris Tremski predao je pečat i dokumentaciju o radu i financijskom poslovanju novoizabranom predsjedniku mjesnog odbora Piljenice. Izbor zamjenika predsjednika, izbor potpisnika i ostala zaduženja članovi Vijeća mjesnog odbora Piljenice riješit će na svojoj, prvoj radnoj sjednici.

Tako će, u slijedeće 4 godine, mjesni odbor u Piljenicama voditi Josip Kvaternik. Očekuje se dalji nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu i razvoj ovog zanimljivog naselja uz rijeku Pakru.                (Damir SMETKO)