Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani

Na temelju članka 29. stavka 5. i 6. Zakona  o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ , broj 20/18, 115/18, 98/19) Općina Lipovljani poziva na

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani

Općina Lipovljani izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani.

Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti svakim radnim danom

od 14. svibnja do 28. svibnja 2020. godine

od 08:30 do 15:30 sati

u općinskoj vijećnici Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće Općine Lipovljani u roku 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja te se dostavljaju na adresu Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani  ili osobno na istu adresu.

Za dodatna pitanja slobodno se obratite u Jedinstveni upravni odjel na tel. 044/ 676 004.

Općina Lipovljani