Javni uvid u Nacrt Strateškog programa razvoja Općine Lipovljani za razdoblje od 2017.-2022. godine

Lipovljani, 13.10. 2020.  godine

Javni uvid u Nacrt Strateškog programa razvoja Općine Lipovljani za razdoblje od 2017.-2022. godine

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15) Općina Lipovljani započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga , Strateškog programa razvoja Općine Lipovljani za razdoblje od 2017.-2022. godine te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. listopada 2020. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt  Strategije.

Izradom ovog dokumenta određen je smjer razvoja u Općini Lipovljani do 2022. godine, te su definirani potencijali i mogućnosti kroz ciljeve i prioritete razvoja cijelog područja Općine. Strategija će biti podloga i osnova za nominiranje projekata Općine Lipovljani, privatnih poduzetnika, OPG-ova i udruga za nacionalne i EU izvore financiranja projekata.

Javni uvid odvijat će se u vremenu od 13. listopada 2020.  do 30. listopada 2020. godine. Nacrt Strategije bit će u tom vremenskom periodu, svakog radnog dana od 8 do 15 sati, izložen u Općinskoj upravi Lipovljani te objavljen na službenoj internet stranici Općine Lipovljani www.lipovljani.hr.

Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u Javnom uvidu te svoja očitovanja, mišljenje, prijedloge i primjedbe na Nacrt Strategije upišu u Knjigu primjedbi na javnom uvidu, dostave poštom na adresu Općine Lipovljani ili na e-mail adresu info@lipovljani.hr , u razdoblju trajanja javnog uvida, odnosno najkasnije do 30. listopada 2020. godine.

                                                                                                           Općina Lipovljani