JAVNI UVID I PRIMJEDBE NA III. IZMJENE PROSTORNOG PLANA OPĆINE LIPOVLJANI MOGU SE ISKAZATI DO 6. STUDENOG

U petak, 26. listopada, u vijećnici Općine Lipovljani održano je javno izlaganje III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani. Time je započela javna rasprava o izmjenama Prostornog plana koja će trajati do 6. studenog. Do tada, svi zainteresirani, u općinskoj vijećnici mogu pogledati predstavljene izmjene i dopune Prostornog plana koje su izložene na uvid javnosti i upisati svoje prijedloge ili primjedbe.

Predstavnici tvrtke ‘Arheo’ iz Zagreba predstavili su sve prijedloge i dopune III. Izmjena Prostornog plana općine Lipovljani, a prisutni su postavljali pitanja. Potrebu izmjena Prostornog plana općine Lipovljani obrazložio je i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani.

Na predstavljanju izmjena i dopuna Prostornog plana bili su, među ostalim, i Branko Krištofek, u ime INA, Margita Malnar i Goran Šalić, u ime službi SMŽ, Nikolina Borić, u ime grada Kutine, Krešimir Krpes, u ime HEP-a, Davor Živković, u ime LIP-KOM-a, Irena Tutić u ime grada Lipika, te Josip Krajči, kao građanin.

Sve izmjene i dopune predstavljene su i na kartama, te opisima izmjena.

Razlozi za izradu i donošenje III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lipovljani su: usklađenje važećeg Prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju, usklađenje važećeg Prostornog plana sa Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije, usklađenje važećeg Prostornog plana sa zahtjevima nadležnih institucija  oko definiranje trase ceste Lipik – Lipovljani, skupa sa spojem na županijsku cestu Ž3124 i vezom na autocestu A3 preko čvora Lipovljani, radi usklađivanja odnosa izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja sa stvarnim stanjem u prostoru, te izmjene granice građevinskih područja naselja na područjima gdje je iskazan interes za gradnjom i gdje je to moguće prema Zakonu o prostornom uređenju.

Tijekom izmjena preispitati će se namjene površina unutar građevinskih područja naselja, preispitati namjene površina građevinskih područja izvan naselja, izvršiti korekcija i sistematizacija odredbi za provođenje postojećeg Plana sukladno obvezama Zakona o prostornom uređenju, obzirom na uočene nedostatke. Provest će se i revizija odredbi za provođenje u svrhu stvaranja, odnosno jasnijeg definiranja prostorno planskih uvjeta za zadržavanje u prostoru i rekonstrukciju izgrađenih građevina, te realizaciju novih zahvata u prostoru, kako bi se olakšala primjena i provođenje Plana, te druge manje korekcije Plana.

                Javni uvid izmjena Prostornog plana, svi zainteresirani, mogu  pogledati u vijećnici Općine Lipovljani do utorka, 6. studenog.

Damir SMETKO