JAVNI POZIVI OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2020. GODINU

Javni poziv umirovljenicima s područja Općine Lipovljani o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima

Javni uvid u Nacrt Strateškog programa razvoja Općine Lipovljani za razdoblje od 2017.-2022. godine

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani

Javni poziv za « Program potpore poduzetnicima Općine Lipovljani zbog epidemije COVID – 19 »

Javni poziv za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2020. godinu

Javni poziv za predlaganje programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2020. godiniJAVNI POZIVI OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2019. GODINU

Javni poziv za predlaganje  programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi vjerske zajednice


Nacrt Prijedloga Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Lipovljani


J A V N I  P O Z  I V  za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2019. godinuJAVNI POZIVI OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2018. GODINU

Javni poziv za «Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2018. godini na području Općine Lipovljani»

JAVNI POZIV TRIHINELA-u 2018 

Javni poziv za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2018. godinu 

javni poziv javna priznanja ZA2018Javni poziv za predlaganje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2018. godini 
JAVNI POZIVI OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2017. GODINU

JAVNI POZIV o ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu

Javni poziv za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2017. godinu

Dopuna javnog poziva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2017. godinu 

Javni poziv za «Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2017. godini na području Općine Lipovljani» JAVNI POZIVI OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2016. GODINU

Javni poziv-Općina Lipovljani_2016

Program javnih radova_Općina Lipovljani 2016

Javni poziv-Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani_2016

Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani_Program javnih radova 2016Javni poziv za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2016. godinu 

Program potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani za razdoblje 2016-2020 


Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora

Zahtjev za subvencije u pčelarstvu

Zahtjev za subvenciju za premiju osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada

Zahtjev_subvencija umjetnog osjemenjivanja goveda , junica, krmača i nazimica

Javni poziv o ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu u 2016. godini


Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lipovljani za 2016. godinu

Obrazac prijedloga za dodjelu javnih priznanja (fizičke osobe)

Obrazac prijedloga za dodjelu javnih priznanja (pravne osobe)JAVNI POZIVI OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2015. GODINU

Javni poziv-za ostvarivanje prava na subvenciju edukacije o održivoj uporabi pesticida

Javni poziv-Općina Lipovljani za prijavu kandidata za Program javnih radova „Radom za zajednicu i sebe“

09.01.2015.G

Javni poziv o ostvarivanju prava na subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada u 2015. godini

Zahtjev za subvenciju za premiju osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada

Javni poziv o ostvarivanju prava na subvencije u pčelarstvu

Zahtjev za subvencije u pčelarstvu

Javni poziv za dodjelu subvencije za umjetno osjemenjivanje krava, junica, krmača i nazimica na području Općine Lipovljani za 2015. godinu

Javni poziv o ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu


Javni poziv za Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2015. godini na području Općine Lipovljani

Zahtjev sufinanciranje korisnika mjere HZZ-a za sufinanciranje samozapošljavanja

Zahtjev za sufinanciranje novog zapošljavanja


Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lipovljani za 2015. godinu

Obrazac prijedloga za dodjelu javnih priznanja (fizičke osobe)

Obrazac prijedloga za dodjelu javnih priznanja (pravne osobe)


Javni-poziv za SAVJET-MLADIH-04.2014


Javni poziv za «Program sufinanciranja u 2014. godini na području Općine Lipovljani» 08.01.2014.g 

Program sufinanciranja zapošljavanja

javni poziv zapošljavanje

Zahtjev sufinanciranje Hzz

Zahtjev sufinanciranje novog zapošljavanja

javni poziv javna priznanja

JAVNI POZIV TRIHINELA

JAVNI POZIV GOVEDA

javni poziv -osiguravanje usjeva

subvencija -nasadi zahtjev

Javni poziv-pčelarstvo

Zahtjev za subvencije u pčelarstvu

Javni poziv za «Program sufinanciranja u 2013. godini na području Općine Lipovljani»

javni poziv zapošljavanje

Program sufin. zapošlja

JAVNI POZIV TRIHINELA

JAVNI POZIV GOVEDA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU

javni poziv -osiguravanje usjeva

pcelarstvo 2013