JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE POPLAVE 04

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine““ broj 73/97), Zamjenik županice  Sisačko moslavačke  županije Ivan Nekvapil, donio je 13. kolovoza 2014. godine Odluku o proglašenju elementarne nepogode za  područje Općine Lipovljani  nastalu uslijed nepovoljnih klimatskih prilika – obilnih kiša, poplava 04.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe, vlasnici – posjednici građevina i zemljišta na području Općine Lipovljani na kojima je nastala šteta, da štetu prijave u Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani u roku šest dana, zaključno do 19. 08. 2014. godine (utorak) u vremenu od 07,30 do 15,30 sati.

Fizičke i pravne osobe, vlasnici – posjednici građevina i zemljišta na području Općine Lipovljani štetu prijavljuju na propisanom obrascu kojeg mogu podići u Općini Lipovljani, kojeg osobno popunjavaju, potpisuju i predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani.  

U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obavezno navesti brojeve katastarskih čestica, kao i površine tih čestica, te postotak štete. Posebno treba naglasiti da se podaci za voće i vinograde trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara.

Za štetu na građevini potrebno je navesti kvadraturu oštećene građevine, postotak oštećenja te po mogućnosti dokaz,  troškovnik o saniranju štete (račune ili predračune).

Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu.

Osigurana imovina koja je osigurana od rizika kod osiguravajućeg društva, evidentira se kao šteta, ali  prema Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br.73/97) nema pravo na pomoć iz državnog proračuna.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 19.08.2014. (utorak). Nakon toga dana prijave se više neće primati, a nepotpune i nepravilno ispunjene obrasce Povjerenstvo neće uzimati u razmatranje i daljnju obradu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani, na broj telefona: 044/635-602; ili na e-mail: tajnik.opcine@lipovljani.hr ili komunalni.redar@lipovljani.hr.

 

U Lipovljanima, 13 .08.2014.

Predsjednik Povjerenstva za  procjenu

šteta od elementarnih nepogoda

Zlatko Štavalj

Obavijest JLS

Odluka EN kolovoz