Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Lipovljani za 2016. godinu

Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Lipovljani za 2016. godinu

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Lipovljani za 2016. godinu za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom proračunu Općine Lipovljani te koja će se sufinancirati su: javne potrebe u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu i rekreaciji  te ostalim djelatnostima od interesa za Općinu Lipovljani.

Pravo podnošenja prijave  na ovaj poziv imaju udruge, ustanove i vjerske zajednice  koje obavljaju djelatnost  na području Općine Lipovljani, da je udruga upisana u registar neprofitnih organizacija, da udruga ima važeći statut i druge akte , da udruga uredno vodi zakonom propisane evidencije, te da sredstva koristi isključivo za opće dobro.

Prijedlozi programa moraju  biti prijavljeni na prijavnici koja se može dobiti u Općini Lipovljani ili na internetskim stranicama www.lipovljani.hr.

Prijavnica mora biti popunjena u cjelosti u protivnom se neće razmatrati niti uvrstiti u Općinski proračun za 2016. godinu.

Svaki od prijedloga programa iz pojedinog područja mora biti obrazložen, a iznos sufinanciranja programa  uskladit će se s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Uz obrazloženje prijedloga programa predlagatelji su dužni dostaviti detaljni financijski plan  iz kojeg će biti vidljiva sredstva planirana iz vlastitih izvora, županijskog proračuna, fondova, državnog proračuna i sredstva koja se planiraju iz Općinskog proračuna Općine Lipovljani.

Prijedlozi pripremljeni u skladu sa sadržajem ovog poziva  se mogu slati od dana objave poziva na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani, do zaključno 30. rujna 2015. godine.

Prijavnice pristigle nakon roka za podnošenje neće se razmatrati kao ni prijedlozi programa onih udruga koje nisu dostavile Izvješće o namjenski uloženim sredstvima za prethodnu godinu ili one udruge koje su dostavile izvješće, a nisu namjenski utrošile sredstva.

Općinski načelnik

Mario Ribar, dipl. oec.

javni poziv društ. djel. 2016.

prijavnica 2016.pdf , prijavnica 2016.doc

1-javni poziv društ. djel. 2016.