JAVNI POZIV za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2018. godinu

Na temelju članka 8. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani  za razdoblje 2016.-2020. g., Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje JAVNI POZIV za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2018. godinu

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani za razdoblje 2016.-2020. g.  dostave svoje zahtjeve.

Mjera 1. Subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava, junica, krmača i nazimica

Mjera 2. Subvencioniranje premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada

Mjera 3. Subvencija u pčelarstvu

Mjera 4. Konzultantske usluge izrade prijave na natječaj iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi iz ovog Javnog poziva mogu se podnositi do 30. studenog 2018. godine.

Javni poziv za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2018. godinu 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU UMJETNOG OSJEMENJIVANJA GOVEDA , JUNICA, KRMAČA I NAZIMICA 

ZAHTJEV ZA ISPLATU SUBVENCIJE U PČELARSTVU 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA PREMIJU OSIGURANJA USJEVA I VIŠEGODIŠNJIH NASADA U OPĆINI LIPOVLJANI ZA 2018. GODINU 

ZAMOLBA ZA SUBVENCIJU KONZULTANTSKE USLUGE IZRADE PRIJAVE NA NATJEČAJ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020