JAVNI POZIV – PRODULJENJE ROKA – Za davanje na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih objekata u sklopu Manifestacije „Lipovljanski susreti 2014.“

Na temelju Zaključka  Općinskog načelnika  Općine Lipovljani Klase: 610-02/14-01/03, Urbroj: 2176/13-02-14-08  od   21. srpnja   2014.g.   produljuje se rok za davanje na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih objekata za dane 22., 23. i 24. kolovoza 2014. godine u sklopu Manifestacije „Lipovljanski susreti 2014.“

Pisane ponude sa prilozima, predaju se osobno ili preporučeno putem pošte u zatvorenim omotnicama sa naznakom „ NE-OTVARAJ – NATJEČAJ ZA JAVNU POVRŠINU“  Općini Lipovljani, na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani,  zaključno do 08. kolovoza  2014. g. u 15.00 sati, bez obzira na način dostave. U slučaju predaje poštom, ista mora stići u  Općinu Lipovljani do istog vremena.

Rezultati  Natječaja biti će poznati najkasnije do 11. kolovoza  2014.g. Natjecatelji će biti usmeno obaviješteni o rezultatima poziva.

Korisnici javne površine, sa prihvaćenim ponudama, dobiti će rješenje, te su dužni  izvršiti uplatu virmanom na žiro račun uz predočenje plaćenog računa. Ukoliko se naknada ne plati do  14. kolovoza  2014. g. smatrat će se da je stranka odustala od zakupa javne površine.

Ukoliko ponuditelj odustane od zakupa javne površine nakon 14. kolovoza  2014. g., Općina Lipovljani zadržava 20 % od uplaćene cijene za zauzeto mjesto.

OPĆINA LIPOVLJANI

OBAVIJEST – produljenje roka

Javni poziv

Zaključak O korištenju javne površine

PLAN ŠTANDOVA

Tlocrt parka