Javni poziv umirovljenicima s područja Općine Lipovljani o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima

Lipovljani, 20. studeni 2020. godine

Temeljem članka 4. Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za umirovljenike s područja Općine Lipovljani (KLASA:402-08/20-01/03, URBROJ: 2176/13-01-20-01) Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani raspisuje

Javni poziv umirovljenicima s područja Općine Lipovljani o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima

Pozivaju se umirovljenici s područja Općine Lipovljani korisnici starosnih, prijevremenih starosnih, obiteljskih i invalidskih mirovina, čije mirovine iznose do 2.500,00 kuna da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć odnosno isplatu božićnice.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici odnosno korisnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji imaju prebivalište na području Općine Lipovljani.

Iznos jednokratne novčane pomoći koji će se isplaćivati utvrđuje se ovisno o visini mirovine i to:

             0,00 kn-1.000,00 kn- 300,00 kn pomoći

            1.000,01-2.000,00 kn-200,00 kn pomoći

            2.000,01-2.500,00 kn-100,00 pomoći

Da bi ostvarili pravo svi zainteresirani umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći dostavit će na mail opcina@lipovljani.hr ili Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani, svakim radnim danom, od 08.00-10.00 sati i to od 23. studenog do 04. prosinca 2020 godine zahtjev i priloge:

– presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu

– presliku odreska od isplate mirovine (ne starije od tri mjeseca)

– presliku tekućeg računa

                                                                                 Jedinstveni upravni odjel