Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Općine Lipovljani

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 58/19), Općinski načelnik Općine Lipovljani  raspisuje

N A T J E Č A J

Za dodjelu stipendija studentima na području Općine Lipovljani

Predmet ovoga natječaja je dodjela stipendija studentima s područja Općine Lipovljani

Raspisuje  se natječaj za dodjelu   stipendije sukladno Pravilniku i Odluci Općinskog načelnika:

 1. Dvije  stipendije redovnim studentima.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju redovni studenti  koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

–     da su državljani Republike Hrvatske,

–     da imaju prebivalište na području Općine Lipovljani najmanje deset godina ,

–     da stipendiju ne primaju po nekom drugom osnovu,

 1. Korisnicima  stipendije kojima se stipendija dodijeli na temelju ovoga natječaja pravo na isplatu stipendije počinje teći u mjesecu nakon potpisivanja ugovora.

Mjesečni iznos stipendije je  700,00 kuna  i ne isplaćuje se za mjesece srpanj i kolovoz.

Za akademsku godinu 2020./21. početak isplate stipendije je prvi naredni mjesec nakon potpisivanja ugovora.

 • Postupak dodjele stipendije, kriteriji za dodjelu stipendije, kao i prava i obveze korisnika stipendije  utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju studenata Općine Lipovljani.
 1. Prijave na natječaj dostavljaju se  u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Lipovljani, Jedinstveni upravni odjel, Trg hrvatskih branitelja 3, s naznakom « za natječaj za dodjelu stipendija studentima». Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u razmatranje.
 1. Uz prijavu za natječaj treba priložiti:
 • Potvrdu visokoobrazovne institucije o redovitom upisu u školsku/akademsku godinu 2020./2021., u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju
 • Uvjerenje o prebivalištu za studenta iz kojeg će biti vidljivo da je prebivalište studenta deset godina na području Općine Lipovljani
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu – presliku jedne od sljedećih javnih isprava: domovnica, osobna iskaznica
 • Prosjek neto plaća za prvih osam mjeseci tekuće kalendarske godine za svakog zaposlenog člana kućanstva
 • Potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva za prvih osam mjeseci tekuće kalendarske godine
 • Izjava o članovima zajedničkog kućanstva ovjerena kod javnog bilježnika
 • Za studente prve godine studija – preslik svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i završnog ispita – državne mature
 • Za studente od druge godine studija i dalje – prijepis ocjena položenih ispita tijekom studija
 • Za studenta – dijete poginulog, umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja, priložiti dokaz o statusu poginule, umrle i nestale osobe koji izdaje nadležno tijelo državne uprave
 • Za studenta kojem je jedan/oba roditelja umro kao dokaz priložiti smrtni list roditelja odnosno rodni list studenta ili potvrdu nadležnog tijela o nestaloj osobi
 • Potvrdu nadležne ustanove o korištenju zajamčene minimalne naknade
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti jednog/oba roditelja

Obrazac prijave nalazi se na web stranici Općine Lipovljani.

 1. Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinski načelnik Općine Lipovljani, a svi sudionici natječaja bit će obaviješteni  o izboru korisnika stipendije u roku od 15

      dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 1. Za sve dodatne informacije  u vezi ovog natječaja zainteresirani se mogu obratiti             Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani  u radnom vremenu od 7,30 do 15,30 sati , na adresi Trg hrvatskih branitelja 3 ili na telefon 676 004, 635 602.

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                             Nikola Horvat

Natječaj je objavljen u Večernjem listu 30. rujna 2020.godine