Javna rasprava o prijedlogu II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani

Sukladno članku 96. i 97. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br.: 153/13) pozivamo Vas na javno izlaganje o Prijedlogu plana za javnu raspravu za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana).

Javna rasprava o Prijedlogu plana trajat će od 16.-23. studenog 2015. godine. Prijedlog plana bit će izložen u prostoru Vijećnice Općine Lipovljani s mogućnošću javnog uvida svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 20. studenog 2015. godine s početkom u 11:00 sati u prostoru Vijećnice Općine Lipovljani.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti u pisanom obliku  na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani, zaključno do 23. studenog do 15:00 sati.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

Jedinstveni upravni odjel

Općine Lipovljani

Obrazloženje

Odredbe za provođenje

Radni materijal

Sažetak za javnost

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II izmjena i dopuna Prostorn

Javna rasprava o prijedlogu II izmjena i dopuna Prostornog plana

1-Javna rasprava o prijedlogu II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani