IZVJEŠĆE O UPISIMA U DJEČJI VRTIĆ ISKRICA LIPOVLJANI 2020./2021. GOD.

Upisi u DV Iskrica Lipovljani su zaključeni 03.07. 2020. g.

 Natječaj za  cjelodnevni  programu  raspisan je za 14 mjesta , a  za poludnevni program   25  mjesta.

U DV Iskrica do 03.07.2020. za cjelodnevni program (10-satni) stiglo je

18  prijava . Od toga 4 za djecu koja do 01.09.2020.god ne navršavaju 3 god. Zamolbe za djecu koja navršavaju 3 god. tokom pedagoške godine 2020./2021.  rješavati će se pojedinačno , ovisno o tome kada dijete navrši 3 god. 

Za poludnevni program pristiglo je 16 prijava.

 Sve zamolbe ( za oba programa) koje su zaprimljene do 03.07.2020.g pozitivno su riješene (za djecu koja navršavaju 3 god. do 01.09.2020.)

Zamolbe za poludnevni program i dalje se mogu donijeti u vrtić ,jer mjesta u poludnevnom programu još ima.

 Novoupisana djeca u svoje programe kreću 01.09. 2020.g prema planu adaptacije. Plan adaptacije za svoje dijete roditelji će dobiti na roditeljskom sastanku.

     Roditeljski sastanak za svu novoupisanu djecu cjelodnevnog i poludnevnog  programa biti će 31.08.2020. g  u 16.00 sati u prostoru vrtića. Molimo roditelje koji ne mogu prisustvovati sastanku da svoj izostanak opravdaju na dolje navedene brojeve telefona.

    Novoupisana djeca prije polaska u vrtić (svih programa), moraju  obaviti liječnički pregled kod liječnika dječje medicine i donijeti potvrdu prije dolaska u vrtić ,(poludnevni i cjelodnevni program krajem kolovoza ,a djeca predškolskog programa ( Mala škola) krajem rujna).

     Prijave za program predškole traje do 30.09. 2020. g.

     Ravnateljica moli roditelje da što prije prijave djecu za predškolski program (Mala škola),  zbog lakše i pravovremene organizacije programa.

     Roditeljski sastanak za djecu polaznike programa Predškole biti će 01.10.2020. u 16.00 sati u prostoru vrtića.

     Program Predškole kreće 12.10.2020.god.

   Za sve nejasnoće i upite  roditelji mogu nazvati

 tel. 044/676-003  ili  moby: 091/4400392.

Svoje upite mogu slati i na mail: vrtic.lipovljani@gmail.com

Ravnateljica:

Marija Duda