IZVJEŠĆE O UPISIMA U DJEČJI VRTIĆ ISKRICA LIPOVLJANI 2018./2019. GOD.

Upisi u DV Iskrica Lipovljani su zaključeni 15.06. 2018. g.  Natječaj za  cjelodnevni  programu  raspisan je za 12 mjesta , a  za poludnevni   25  mjesta.

U DV Iskrica do 15.06.2018. za cjelodnevni program (10-satni) stiglo je

 9 prijava za djecu koja do rujna navršavaju 3 god. i 5 prijava djece koja će navršiti 3 god. tokom pedagoške godine 2018./2019.

Zamolbe za djecu koja navršavaju 3 god. tokom pedagoške godine rješavati će se pojedinačno , ovisno o tome kada dijete navrši 3 god.

 Za poludnevni program stiglo je 18 prijava.

 Sve zamolbe ( za oba programa) koje su zaprimljene do 15.06.2018. pozitivno su riješene . Zamolbe za poludnevni program i dalje se mogu donijeti u vrtić ,jer mjesta u poludnevnom programu još ima.

 Novoupisana djeca u svoje programe kreću 01.09. 2018.g

     Roditeljski sastanak za svu novoupisanu djecu biti će 30.08.2018. u 16.00 sati u prostoru vrtića.

    Novoupisana djeca prije polaska u vrtić (svih programa), moraju  obaviti liječnički pregled kod liječnika dječje medicine i donijeti potvrdu prije dolaska u vrtić ,(poludnevni i cjelodnevni program krajem kolovoza ,a djeca predškolskog programa krajem rujna).

     Prijave za program predškole traje do 30.09. 2018. g.

     Ravnateljica moli roditelje da što prije prijave djecu za predškolski program (Mala škola),  zbog lakše i pravovremene organizacije programa.

     Roditeljski sastanak za djecu polaznike programa predškole biti će 27.09.2018. u 16.00 sati u prostoru vrtića.

     Program predškole kreće 01.10.2018.god.

   Za sve nejasnoće i upite  roditelji mogu nazvati  Tel. 044/676-003  ili  moby: 091/4400392.

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Marija Duda

IZVJEŠĆE O UPISIMA U DJEČJI VRTIĆ ISKRICA 2018.-2019.